image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
11/QC-CCB 18/08/2022 Quy chế làm việc của BCH Hội CCB huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2022-2027 (Ban hành theo Quyết định số: 10/QĐ-CCB ngày 18/8/2022 của BCH Hội CCB huyện)
Lượt xem: 244
Tải về
13/QC-CCB 18/08/2022 Quy chế quản lý, sử dụng công khai tài chính quỹ Hội và ngân sách của Hội CCB huyện
Lượt xem: 180
Tải về
14/QC-CCB 18/08/2022 Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội CCB huyện Hải Hậu khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 198
Tải về
15/QC-CCB 18/08/2022 Quy chế hoạt động của Hội đồng TĐ-KT Hội CCB
Lượt xem: 220
Tải về
22/QC-PNV 19/04/2022 Quy chế làm việc của phòng Nội vụ huyện Hải Hậu
Lượt xem: 268
Tải về
01/QC-UBND-UBMTTQ 12/08/2021 Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 356
Tải về
01/2020/QCĐG/QSDĐ 13/01/2020 Quy chế cuộc đấu giá về Tài sản: Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị Yên Định và khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu (đợt 2)
Lượt xem: 608
Tải về
Số 01/QC-MT 25/07/2019 V/v Quy chế hoạt động của ủy ban Mặt trận tổ quốc, ban Thường trực ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu khóa XXIII (Nhiệm kỳ 2019-2024)
Lượt xem: 684
Tải về
Số 03-QC/HU 19/04/2019 Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ huyện khóa XXVI nhiệm kỳ 2015-2020
Lượt xem: 1050
Tải về
Số 04-QC/HU 19/04/2019 Quy chế làm việc của Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXVI nhiệm kỳ 2015-2020 (Sửa đổi,bổ sung)
Lượt xem: 892
Tải về
12