Lĩnh vực
Tổng số: 434
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
46/TP 19/09/2023 Công văn tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện liên thông thủ tục hành chính và cải cách hành chính
Lượt xem: 61
Tải về
45/TP 19/09/2023 Công văn đôn đốc chuẩn bị hồ sơ tiêu chí tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 42
Tải về
43/TP 08/09/2023 Công văn triệu tập công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2023
Lượt xem: 141
Tải về
893/UBND-TP 27/08/2023 Công văn thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành
Lượt xem: 87
Tải về
892/UBND-TP 27/08/2023 Công văn đăng tải Tài liệu hướng dẫn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL
Lượt xem: 32
Tải về
891/UBND-TP 25/08/2023 Công văn tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã
Lượt xem: 119
Tải về
03/HĐPHPBGDPL 24/08/2023 Công văn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác PBGDPL
Lượt xem: 56
Tải về
876/UBND-TP 23/08/2023 Công văn báo cáo chuyên đề về nguồn nhân lực làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật
Lượt xem: 83
Tải về
818/UBND-TP 07/08/2023 Công văn kiểm tra, xử lý VBQPPL có quy định thủ tục hành chính trái thẩm quyền
Lượt xem: 116
Tải về
788/UBND-TP 28/07/2023 Công văn báo cáo công tác thi hành Luật Tố tụng hành chính
Lượt xem: 59
Tải về
12345678910...