Lĩnh vực
Tổng số: 401
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/TP 16/03/2023 Công văn cung cấp số liệu Hệ thống chỉ tiêu, Niên giám thống kê cấp tỉnh
Lượt xem: 44
Tải về
12/TP 15/03/2023 Công văn cung cấp số liệu báo cáo thu thập các chỉ tiêu thống kê về thanh niên năm 2023
Lượt xem: 43
Tải về
01/KH-TP 06/03/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác Tư pháp xã, thị trấn năm 2023
Lượt xem: 145
Tải về
08/TP 24/02/2023 Công văn triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023
Lượt xem: 35
Tải về
121/UBND-TP 24/02/2023 Công văn triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023
Lượt xem: 27
Tải về
81/UBND-TP 13/02/2023 Công văn khai thác, nghiên cứu văn bản pháp luật mới ban hành
Lượt xem: 117
Tải về
01/HĐPHPBGDPL 13/02/2023 Công văn tiếp tục triển khai Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"
Lượt xem: 63
Tải về
655/QĐ-UBND 09/02/2023 Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Lượt xem: 124
Tải về
02/TP 03/02/2023 Công văn cung cấp thông tin phục vụ xác minh thu nhập năm 2022
Lượt xem: 165
Tải về
14/KH-UBND 30/01/2023 Kế hoạch công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 144
Tải về
12345678910...