image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/NQ-HĐND 08/11/2023 Nghị quyết thông qua phương án phân bổ vốn chi tiết nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 cho các dự án của xã Hải An
Lượt xem: 136
Tải về
75/2021/NĐ-TTg 24/07/2021 Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 484
Tải về
44/2021/NĐ-CP 31/03/2021 Nghị định hướng dẫn về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của Doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 364
Tải về
07/2021/NĐ-CP 27/01/2021 Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 358
Tải về
154/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Lượt xem: 393
Tải về
135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
Lượt xem: 599
Tải về
124/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định quy định mới hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại năm 2011
Lượt xem: 492
Tải về
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Lượt xem: 594
Tải về
108/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định của 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Lượt xem: 506
Tải về
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định về đánh giá, xếp loại, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 511
Tải về
123