Lĩnh vực
Tổng số: 8924
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/LĐTBXH-NCC 27/03/2023 Công văn thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công và con của họ trong giáo dục và đào tạo
Lượt xem: 10
Tải về
1331/QĐ-UBND 14/03/2023 Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về
366/KH-BTSQS 21/03/2023 Kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về
211/UBND-NN 20/03/2023 Công văn thông báo danh sách tàu cá thuộc diện mất tích (đợt 2)
Lượt xem: 38
Tải về
40/KH-MT-BTT 27/03/2023 Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới của Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu.
Lượt xem: 31
Tải về
233/UBND-TP 27/03/2023 Công văn triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở
Lượt xem: 43
Tải về
534-CV/HU 22/03/2023 Công văn về việc tiếp tục triển khai một số nội dung công việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 129
Tải về
1700/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 24/02/2022của UBND huyện Hải Hậu
Lượt xem: 193
Tải về
1701/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu
Lượt xem: 222
Tải về
39/KH-MT-BTT 23/03/2023 Kế hoạch giám sát về công tác quy hoạch và giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo và Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận cấp xã
Lượt xem: 197
Tải về
12345678910...