image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
115/UBND-TCKH 18/02/2022 Công văn về việc cung cấp thông tin phục vụ kiểm toán công tác phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 287
Tải về
25/CV-TCKH 26/04/2021 Công văn thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã, thị trấn năm 2021
Lượt xem: 467
Tải về
89/CV-TCKH 26/10/2020 Công văn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quản lý, duy tu, nâng cấp các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội tại UBND xã, TT
Lượt xem: 456
Tải về
5204/QĐ-UBND 31/07/2020 Bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020
Lượt xem: 541
Tải về
342/UBND-TC 14/07/2020 Công văn xác định số cắt giảm kinh phí, tiết kiệm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 2020
Lượt xem: 478
Tải về
17/CV-TCKH 22/05/2020 Công văn hướng dẫn công tác thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại đại dịch Coivd-19
Lượt xem: 385
Tải về
03/TC-KH 13/02/2020 Công văn về đề nghị quyết toán kinh phí hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 455
Tải về
04/CV-TCKH 13/02/2020 Công văn về tổng hợp báo cáo tình hình quản lý đầu tư XDCB và công nợ ngân sách xã, thị trấn
Lượt xem: 476
Tải về
01/PTC-KH 20/01/2020 Công văn về xây dựng danh mục tài sản cố định
Lượt xem: 450
Tải về
615/UBND-TCKH 25/11/2019 V/v lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 527
Tải về
123