image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
746/KH-BCH 12/06/2023 Kế hoạch phục vụ huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 và Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 18/12/2015 của Chính phủ trong diễn tập KVPT huyện năm 2023
Lượt xem: 101
Tải về
30/TB-HDXT 23/12/2022 Thông báo về những lô đủ điều kiện đấu giá và những lô không đủ điều kiện đấu giá cho nhân dân làm nhà ở tại KDCTM Hải Thanh đấu giá vào ngày 2612/2022
Lượt xem: 231
Tải về
1818/TB-UBND 28/10/2016 Thông báo về việc kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.
Lượt xem: 690
Tải về
94/KH-UBND 28/12/2016 Triển khai công tác Bảo đảm An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và Lễ hội Xuân 2017.
Lượt xem: 704
Tải về
59-TB-ĐTN 03/01/2017 Thông báo giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của đồng chí Phó Bí thư Huyện đoàn Hải Hậu
Lượt xem: 696
Tải về
09-CTr/HU 30/12/2016 Chương trình hành động thực hiện NQ số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCHTW Đảng (Khóa XII) về "Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới"
Lượt xem: 959
Tải về
Bảng 1c 31/12/2016 Tổng hợp số liệu và giao chỉ tiêu bao phủ BHYT các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến 31/12/2016 (Số liệu tính đến 31/12/2016)
Lượt xem: 690
Tải về