Lĩnh vực
Tổng số: 186
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
939/UBND-TCKH 12/09/2023 Công văn hướng dẫn thực hiện sắp xếp lại, xử lý tài sản, trụ sở làm việc khi thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã
Lượt xem: 91
Tải về
938/UBND-TCKH 12/09/2023 Công văn hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
Lượt xem: 102
Tải về
923/UBND-TCKH 08/09/2023 Công văn tiếp tục đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 74
Tải về
916/UBND-TCKH 07/09/2023 Công văn tiếp tục tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 11 xã và khu dân cư Thương mại Hải Thanh thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 88
Tải về
859/UBND-VP 17/08/2023 Công văn đẩy mạnh thực hiện kế hoạch phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
Lượt xem: 86
Tải về
830/UBND-TCKH 10/08/2023 Công văn chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước
Lượt xem: 94
Tải về
807/UBND-TCKH 04/08/2023 Công văn thu, nộp và Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023
Lượt xem: 125
Tải về
803/UBND-TCKH 02/08/2023 Công văn tiếp tục đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2023
Lượt xem: 67
Tải về
6235/QĐ-UBND 01/08/2023 Quyết định về việc bổ sung vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023
Lượt xem: 201
Tải về
762/UBND-TCKH 20/07/2023 Công văn về việc Báo cáo tình hình tiếp nhận, sử dụng, tình hình thực hiện các khoản viện trợ trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 124
Tải về
12345678910...