image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 216
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
382/UBND-TCKH 16/04/2024 Công văn đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 và Thông tư số 96/2021/TT-BTC
Lượt xem: 13
Tải về
381/UBND-TCKH 16/04/2024 Công văn đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2024
Lượt xem: 10
Tải về
412/UBND-TCKH 12/04/2024 Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán thu, chi ngân sách huyện Hải Hậu quý I năm 2024
Lượt xem: 24
Tải về
21/TB-TCKH 11/04/2024 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hải Hậu
Lượt xem: 84
Tải về
291/UBND-TCKH 26/03/2024 Công văn xây dựng kế hoạch thu, nộp và quản lý Quỹ phòng chống thiên tai năm 2024
Lượt xem: 74
Tải về
183/UBND-TCKH 29/02/2024 Công văn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023 sang năm 2024
Lượt xem: 39
Tải về
149/UBND-TCKH 20/02/2024 Công văn cung cấp số liệu về quản lý thu, chi tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử-văn hóa trên địa bàn huyện
Lượt xem: 108
Tải về
887/QĐ-UBND 15/02/2024 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Huyện Hải Hậu năm 2024
Lượt xem: 95
Tải về
64/UBND-TCKH 19/01/2024 Công văn báo cáo khối lượng hoàn thành và nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31/12/2023
Lượt xem: 55
Tải về
57/UBND-TCKH 18/01/2024 Công văn triển khai thực hiện kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch ĐTC năm 2024
Lượt xem: 81
Tải về
12345678910...