Lĩnh vực
Tổng số: 163
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
215/UBND-TCKH 21/03/2023 Công văn về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 29
Tải về
170/UBND-TCKH 10/03/2023 Công văn kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2022
Lượt xem: 73
Tải về
127/UBND-TC 28/02/2023 Công văn thu, nộp và Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023
Lượt xem: 87
Tải về
117/UBND-TCKH 23/02/2023 Công văn thực hiện công khai trong lĩnh vực đầu tư, mua sắm công
Lượt xem: 116
Tải về
95/UBND-TCKH 15/02/2023 Công văn về việc rà soát các vị trí dự kiến đầu tư xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 189
Tải về
62/UBND-TCKH 07/02/2023 Công văn tiếp tục tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 16 xã và Khu dân cư thương mại Hải Thanh
Lượt xem: 137
Tải về
41/UBND-TCKH 30/01/2023 Công văn đẩy mạnh công tác đấu thầu qua mạng trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 75
Tải về
696/TB-UBND 01/12/2022 Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 398 lô đất tại 22 xã; 14 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh; 01 lô tại Khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 214
Tải về
690/TB-UBND 25/11/2022 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 185
Tải về
11727/QĐ-UBND 24/11/2022 Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 398 lô đất tại 22 xã; 14 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh, 01 lô tại Khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 230
Tải về
12345678910...