Lĩnh vực
Tổng số: 4266
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12133/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch, thanh tra kiểm tra năm 2023
Lượt xem: 114
Tải về
1030/UBND-TP 05/12/2022 Công văn rà soát, kiến nghị bãi bỏ văn bản có chứa quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 40
Tải về
1020/UBND-KTHT 30/11/2022 Công văn đôn đốc nộp hồ sơ đề nghị đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp huyện năm 2022
Lượt xem: 63
Tải về
181/HD-UBND 02/12/2022 Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến và đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 53
Tải về
03/BC-BVSTBPN 30/11/2022 Báo cáo động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 29
Tải về
11966/QĐ-UBND 02/12/2022 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 398 lô đất tại 22 xã và 14 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh; 01 lô tại Khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 65
Tải về
696/TB-UBND 01/12/2022 Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 398 lô đất tại 22 xã; 14 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh; 01 lô tại Khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 136
Tải về
1018/UBND-VP 30/11/2022 Công văn phân công chuẩn bị nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện
Lượt xem: 81
Tải về
05/HĐNVQS-BCH 29/11/2022 Công văn tăng cường khám tuyển sức khỏe bổ sung thực hiện NVQS năm 2023
Lượt xem: 90
Tải về
452/BC-UBND 30/11/2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11,trọng tâm công tác tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 63
Tải về
12345678910...