Lĩnh vực
Tổng số: 4861
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1029/UBND-NN 04/10/2023 Công văn thực hiện các biện pháp mạnh chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu lần thứ4
Lượt xem: 11
Tải về
526/TB-UBND 03/10/2023 Thông báo về việc giới thiệu chức vụ và chữ ký
Lượt xem: 92
Tải về
1026/UBND-KTHT 03/10/2023 Công văn báo cáo đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
Lượt xem: 22
Tải về
1025/UBND-TCKH 03/10/2023 Công văn xử lý trụ sở, tài sản công đơn vị hành chính cấp xã
Lượt xem: 65
Tải về
1024/UBND-KTHT 03/10/2023 Công văn riển khai công tác xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến năm 2023
Lượt xem: 24
Tải về
524/TB-UBND 03/10/2023 Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị triển khai rà soát Hồ sơ địa chính và hiện trạng sử dụng đất phục vụ công tác GPMB một số khu tái định cư, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện
Lượt xem: 34
Tải về
1023/UBND-VP 03/10/2023 Công văn đăng ký các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh (kỳ họp để giải quyết các công việc phát sinh đột xuất)
Lượt xem: 20
Tải về
1018/UBND-LĐTBXH 02/10/2023 Công văn tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình; kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023
Lượt xem: 52
Tải về
115/HD-UBND 02/10/2023 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ việc làm bền vững năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Lượt xem: 25
Tải về
1019/UBND-TCKH 02/10/2023 Công văn khảo sát thực tế để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024
Lượt xem: 39
Tải về
12345678910...