Lĩnh vực
Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
352/KH-BCH 17/03/2023 Kế hoạch phục vụ công tác Quân lực và Kiểm toán năm 2023
Lượt xem: 54
Tải về
221/BCH-TM 21/02/2022 Công văn về việc đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở năm 2022
Lượt xem: 203
Tải về
Số 01/QĐ-HĐGDQPAN 12/03/2020 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hải Hậu
Lượt xem: 354
Tải về
Sô 1145/QĐ-UBND 12/03/2020 Quyết định kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hải Hậu
Lượt xem: 341
Tải về
Số 04/Cv-BTTr 25/06/2019 V/v thông báo thay đổi thời gian mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2019
Lượt xem: 491
Tải về
Số 5666/QĐ-UBND 07/11/2018 V/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hải Hậu
Lượt xem: 546
Tải về
1078/HD-BCH 13/11/2018 V/v Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Lượt xem: 605
Tải về
Số 01/TB-HĐNVQS 09/11/2018 V/v Phân công nhiệm vụ thành viên HĐNV quân sự huyện theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Lượt xem: 531
Tải về
Số 78/KH-UBND 09/11/2018 V/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Lượt xem: 540
Tải về
Số 05/CT-UBND 09/11/2018 V/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
Lượt xem: 612
Tải về
123456