Lĩnh vực
Tổng số: 59
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
352/KH-BCH 17/03/2023 Kế hoạch phục vụ công tác Quân lực và Kiểm toán năm 2023
Lượt xem: 133
Tải về
221/BCH-TM 21/02/2022 Công văn về việc đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở năm 2022
Lượt xem: 270
Tải về
Số 01/QĐ-HĐGDQPAN 12/03/2020 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hải Hậu
Lượt xem: 440
Tải về
Sô 1145/QĐ-UBND 12/03/2020 Quyết định kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hải Hậu
Lượt xem: 444
Tải về
Số 04/Cv-BTTr 25/06/2019 V/v thông báo thay đổi thời gian mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN đối tượng 4 năm 2019
Lượt xem: 590
Tải về
Số 5666/QĐ-UBND 07/11/2018 V/v kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Hải Hậu
Lượt xem: 637
Tải về
1078/HD-BCH 13/11/2018 V/v Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Lượt xem: 698
Tải về
Số 01/TB-HĐNVQS 09/11/2018 V/v Phân công nhiệm vụ thành viên HĐNV quân sự huyện theo dõi, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Lượt xem: 616
Tải về
Số 78/KH-UBND 09/11/2018 V/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019
Lượt xem: 629
Tải về
Số 05/CT-UBND 09/11/2018 V/v tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
Lượt xem: 700
Tải về
123456