Lĩnh vực
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/TB-CT 18/02/2022 V/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với khách hàng khi đến tham gia đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 231
Tải về
Số 35/TB-CT 21/02/2019 V/v Điều chỉnh lịch khách hàng đăng ký khi tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước để đấu giá QSDĐ tại 14 xã huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 793
Tải về
Số 01/TBĐG 12/02/2019 V/v Mời tham gia đấu giá QSD 12 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 726
Tải về
Số 02/TBĐG 12/02/2019 V/v Mời tham gia đấu giá QSD 12 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 1018
Tải về
Số 03/TBĐG 12/02/2019 V/v Mời tham gia đấu giá QSD 04 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 634
Tải về
Số 06/TBĐG 12/02/2019 V/v Mời tham gia đấu giá QSD 08 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 490
Tải về
Số 09/TBĐG 12/02/2019 V/v Mời tham gia đấu giá QSD 34 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 522
Tải về
Số 10/TBĐG 12/02/2019 V/v Mời tham gia đấu giá QSD 15 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 464
Tải về
Số 11/TBĐG 12/02/2019 V/v Mời tham gia đấu giá QSD 16 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 431
Tải về
Số 12/TBĐG 12/02/2019 V/v Mời tham gia đấu giá QSD 19 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
Lượt xem: 639
Tải về
123