Lĩnh vực
Tổng số: 303
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
190/UBND-TNMT 13/03/2023 Công văn về việc đôn đốc lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Lượt xem: 61
Tải về
167/UBND-TNMT 09/03/2023 Công văn tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện
Lượt xem: 54
Tải về
70/UBND-TNMT 09/02/2023 Công văn đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Lượt xem: 151
Tải về
74/UBND-TNMT 09/02/2023 Công văn tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn huyện
Lượt xem: 40
Tải về
42/UBND-TNMT 31/01/2023 Công văn tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lượt xem: 126
Tải về
52/UBND-TNMT 02/02/2023 Công văn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023
Lượt xem: 33
Tải về
180/TB-UBND 06/01/2023 Thông báo công bố, công khai hủy bỏ DMCT được UBND tỉnh phê duyệt KHSD đất sau 3 năm chưa THĐ hoặc chuyển sử dụng đất và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hải Hậu
Lượt xem: 257
Tải về
02/TB-HĐGPMB 09/01/2023 Thông báo thời gian kiểm đếm đất đai, tài sản, VKT, cây trồng, vật nuôi thực hiện dự án: Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung xã Hải Hưng
Lượt xem: 90
Tải về
713/TB-UBND 28/12/2022 Thông báo công khai điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất năng lượng trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030
Lượt xem: 127
Tải về
2150/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết Định Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 385
Tải về
12345678910...