Lĩnh vực
Tổng số: 294
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2150/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết Định Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 136
Tải về
931/UBND-TNMT 01/11/2022 Công văn triển khai công tác thống kê đất đai năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về
930/UBND-TNMT 01/11/2022 Công văn triển khai cuộc thi “Sông sạch, biển xanh”
Lượt xem: 23
Tải về
929/UBND-TNMT 01/11/2022 Công văn khảo sát thực tế để xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023
Lượt xem: 65
Tải về
668/TB-UBND 28/10/2022 Thông báo công khai điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Hải Hậu
Lượt xem: 203
Tải về
924/UBND-TNMT 31/10/2022 Công văn tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn theo Luật Bảo vệ môi trường
Lượt xem: 31
Tải về
903/UBND-TNMT 25/10/2022 Công văn đôn đốc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo về quản lý chất thải rắn đã được UBND tỉnh phê duyệt
Lượt xem: 70
Tải về
856/UBND-TNMT 11/10/2022 Công văn tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất công ích trên địa bàn huyện
Lượt xem: 128
Tải về
855/UBND-TNMT 11/10/2022 Công văn truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 56
Tải về
847/UBND-TNMT 10/10/2022 Công văn đôn đốc tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất nông nghiệp ngoài đồng sau dồn điền đổi thửa
Lượt xem: 143
Tải về
12345678910...