image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
09/CTr-MT-BTT 26/02/2024 Chương trình Giám sát và phản biện năm 2024 của Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu
Lượt xem: 58
Tải về
01/Ctr-PC 29/12/2023 Chương trình giám sát năm 2024
Lượt xem: 78
Tải về
10-CT/HU 08/08/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Hải Hậu giai đoạn 2023-2030.
Lượt xem: 222
Tải về
32-CTr/HU 28/07/2023 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU, ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về " Nâng cao chất lượng công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới".
Lượt xem: 176
Tải về
982/QĐ-UBND 02/08/2023 Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 228
Tải về
01/CTr-BVSTBPN 20/04/2023 Chương trình công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 148
Tải về
05/CT-MT-BTT 09/02/2023 Chương trình giám sát và phản biện năm 2023 của Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu
Lượt xem: 135
Tải về
08/CT-HĐND-UBMTTQ 17/02/2023 Chương trình Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu Năm 2023
Lượt xem: 224
Tải về
07/CT-HĐND-UBMTTQ 17/02/2023 Chương trinh Phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu Năm 2023
Lượt xem: 139
Tải về
08-CTr/BDVHU 13/02/2023 Chương trình công tác năm 2023
Lượt xem: 240
Tải về
12345