Lĩnh vực
Tổng số: 34
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/CTr-CCB 18/08/2022 Chương trình hoạt động của BCH Hội CCB huyện Hải Hậu khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 43
Tải về
01/CTr-BVSTBPN 18/05/2022 Chương trình công tác vìsự tiến bộ của phụ nữ huyện Hải Hậu năm 2022
Lượt xem: 72
Tải về
02-Ctr/BCĐ 20/01/2022 Chương trình giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Lượt xem: 198
Tải về
01-Ctr/BCĐ 09/01/2022 Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Lượt xem: 108
Tải về
04/CT-MT-BTT 23/02/2022 Chương trình phối hợp giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hải Hậu
Lượt xem: 151
Tải về
03/CT-MT-BTT 23/02/2022 Chương trình giám sát và phản biện năm 2022 của Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu
Lượt xem: 138
Tải về
04-CTr/BDVHU 19/01/2022 Chương trình về việc triển khai công tác dân vận năm 2022
Lượt xem: 261
Tải về
16-CTr/HU 29/12/2021 Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022
Lượt xem: 155
Tải về
15-CTr/HU 29/12/2021 Chương trình công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2022
Lượt xem: 266
Tải về
14-CTr/HU 29/12/2021 Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2022
Lượt xem: 178
Tải về
1234