Lĩnh vực
Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/CT-MT-BTT 09/02/2023 Chương trình giám sát và phản biện năm 2023 của Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu
Lượt xem: 37
Tải về
08/CT-HĐND-UBMTTQ 17/02/2023 Chương trình Phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu Năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về
07/CT-HĐND-UBMTTQ 17/02/2023 Chương trinh Phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hải Hậu Năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về
08-CTr/BDVHU 13/02/2023 Chương trình công tác năm 2023
Lượt xem: 119
Tải về
12/CTr-CCB 18/08/2022 Chương trình hoạt động của BCH Hội CCB huyện Hải Hậu khóa VII nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 72
Tải về
01/CTr-BVSTBPN 18/05/2022 Chương trình công tác vìsự tiến bộ của phụ nữ huyện Hải Hậu năm 2022
Lượt xem: 101
Tải về
02-Ctr/BCĐ 20/01/2022 Chương trình giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Lượt xem: 228
Tải về
01-Ctr/BCĐ 09/01/2022 Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022
Lượt xem: 138
Tải về
04/CT-MT-BTT 23/02/2022 Chương trình phối hợp giám sát của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hải Hậu
Lượt xem: 182
Tải về
03/CT-MT-BTT 23/02/2022 Chương trình giám sát và phản biện năm 2022 của Ủy ban MTTQ huyện Hải Hậu
Lượt xem: 175
Tải về
1234