image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 12
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20-CTr/HU 14/10/2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Lượt xem: 192
Tải về
05-CTr/BDVHU-BCHQS 02/03/2022 Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận huyện ủy và BCH Quân sự huyện giai đoạn 2022-2026
Lượt xem: 281
Tải về
03-CTr/BDVHU-UBND 30/12/2021 Chương trình Phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026
Lượt xem: 426
Tải về
Số 01PH/CTĐ - HLHPN 10/06/2019 Chương trình phối hợp giữa Hội chữ thập đỏ và Liên Hiệp Phụ nữ huyện trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2019-2023
Lượt xem: 621
Tải về
01/QCPH-UBND-UBMT 10/04/2017 Quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với UB MTTQ huyện nhiệm kỳ 2016-2021 về công tác phòng chống tham nhũng
Lượt xem: 673
Tải về
07_CTPH:TTr-HNDH 09/06/2016 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và Thanh tra huyện Hải Hậu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân
Lượt xem: 866
Tải về
06_CTrPH-PTP-HNDH 09/06/2016 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Tư pháp huyện Hải Hậu trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nông dân thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 840
Tải về
05_CTrPH-HNDH-PLĐTBXH 09/06/2016 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Hải Hậu giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 808
Tải về
04_CTrPH-HNDH-PCT 09/06/2016 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Công thương huyện Hải Hậu, giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 774
Tải về
03/CTrPH-PTNMT-HNDH 09/06/2016 Chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Hậu giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 859
Tải về
12