image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
982/QĐ-UBND 02/08/2023 Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 215
Tải về
982/QĐ-UBND 17/05/2023 Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 117
Tải về
626/QĐ-UBND 29/03/2022 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu (đợt 3)
Lượt xem: 345
Tải về
73/TB-UBND 10/05/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 381
Tải về
116/QĐ-UBND 14/01/2021 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung xã Hải Lý, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 609
Tải về
1946/QĐ-UBND 07/08/2020 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 25 xã thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 829
Tải về
1268/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thuộc diện hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 517
Tải về
1211/QĐ-UBND 22/05/2020 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 588
Tải về
1173/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 543
Tải về
1138/QĐ-UBND 18/05/2020 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công và thân nhân người có công gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 476
Tải về
123