Lĩnh vực
Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
626/QĐ-UBND 29/03/2022 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu (đợt 3)
Lượt xem: 150
Tải về
73/TB-UBND 10/05/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 235
Tải về
116/QĐ-UBND 14/01/2021 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung xã Hải Lý, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 454
Tải về
1946/QĐ-UBND 07/08/2020 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 25 xã thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 679
Tải về
1268/QĐ-UBND 28/05/2020 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thuộc diện hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 367
Tải về
1211/QĐ-UBND 22/05/2020 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thuộc diện hộ nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 450
Tải về
1173/QĐ-UBND 20/05/2020 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 404
Tải về
1138/QĐ-UBND 18/05/2020 Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công và thân nhân người có công gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 337
Tải về
54/UBND-VP2 08/05/2020 Công văn thực hiện các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 315
Tải về
44/UBND-VP2 16/04/2020 Công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 299
Tải về
12