Lĩnh vực
Tổng số: 118
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/BHXH-BC 04/01/2023 Báo cáo tình hình tham gia BHXH, BHYT của các đối tượng trên địa bàn ngày 31 Tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 136
Tải về
154/BHXH-TB 26/12/2022 Công văn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 01 và tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 127
Tải về
147/BHXH-BC 01/12/2022 Báo cáo tình hình tham gia BHXH, BHYT của đối tượng trên địa bàn tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 160
Tải về
135/BHXH-BC 15/11/2022 Báo cáo tình hình tham gia BHXH, BHYT của các đối tượng trên địa bàn đến 15 tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 133
Tải về
127/BHXH-BC 01/11/2022 Báo cáo tình hình tham gia BHXH, BHYT của các đối tượng trên địa bàn đến 31 tháng 10 năm 2022
Lượt xem: 141
Tải về
125/CV-BHXH 10/10/2022 Công văn thực hiện chính sách BHXH cho người lao động, theo Pháp Luật
Lượt xem: 67
Tải về
742/UBND-BHXH 14/09/2022 Công văn tiếp tục triển khai vận động nhân dân tham gia BHYT
Lượt xem: 123
Tải về
108/BHXH-BC 05/09/2022 Báo cáo tình hình tham gia của BHXH, BHYT của các đối tượng trên địa bàn Tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 123
Tải về
89/CV - BHXH 10/08/2022 Hướng dẫn thu BHYT học sinh năm học 2022 - 2023
Lượt xem: 127
Tải về
83/BHXH-BC 01/08/2022 Báo cáo tình hình tham gia BHXH, BHYT của các đối tượng trên địa bàn tháng 07/2022
Lượt xem: 159
Tải về
12345678910...