Lĩnh vực
Tổng số: 85
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
187/TB-UBND 05/10/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 636
Tải về 64
178/TB-UBND 23/09/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 126
Tải về 41
638/QĐ-UBND 24/03/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu (đợt 2)
Lượt xem: 236
Tải về 42
2176/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Thị trấn Thịnh Long và xã Hải Châu huyện Hải Hậu
Lượt xem: 133
Tải về 32
1946/QĐ-UBND 07/08/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 25 xã thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 227
Tải về 53
1498/QĐ-UBND 15/07/2021 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 14 xã, thị trấn và điều chỉnh giá khởi điểm 23 lô đất chưa thực hiện đấu giá tại khu đô thị Yên Định và khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 324
Tải về 69
1110/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Lý, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 209
Tải về 27
73/TB-UBND 10/05/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 201
Tải về 44
18/CĐ-UBND 07/05/2021 Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 212
Tải về 53
53/UBND-VP7 29/01/2021 Công văn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19
Lượt xem: 260
Tải về 86
123456789