Lĩnh vực
Tổng số: 80
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1498/QĐ-UBND 15/07/2021 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 14 xã, thị trấn và điều chỉnh giá khởi điểm 23 lô đất chưa thực hiện đấu giá tại khu đô thị Yên Định và khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 184
Tải về 41
1110/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư tập trung xã Hải Lý, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 180
Tải về 26
73/TB-UBND 10/05/2021 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 153
Tải về 40
18/CĐ-UBND 07/05/2021 Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 171
Tải về 52
53/UBND-VP7 29/01/2021 Công văn thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19
Lượt xem: 242
Tải về 84
116/QĐ-UBND 14/01/2021 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư tập trung xã Hải Lý, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 340
Tải về 46
1021/UBND-VP8 07/12/2020 Công văn xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Lượt xem: 156
Tải về 42
1946/QĐ-UBND 07/08/2020 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 25 xã thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 568
Tải về 78
902/QĐ-UBND 02/05/2019 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 29 xã, Thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 331
Tải về 73
2739/QĐ-UBND 10/12/2019 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu (đợt 1)
Lượt xem: 299
Tải về 37
12345678