Lĩnh vực
Tổng số: 89
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
50/QĐ-UBND 10/01/2022 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh (đợt 2)
Lượt xem: 72
Tải về
2739/QĐ-UBND 15/12/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 180
Tải về
2562/QĐ-UBND 30/11/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 11 xã thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 245
Tải về
2347/QĐ-UBND 28/10/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu đô thị Yên Định và khu dân cư tập trung xã Hải Hưng; 14 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 305
Tải về
187/TB-UBND 05/10/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 759
Tải về
178/TB-UBND 23/09/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Lượt xem: 204
Tải về
638/QĐ-UBND 24/03/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu (đợt 2)
Lượt xem: 373
Tải về
2176/QĐ-UBND 01/09/2020 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Thị trấn Thịnh Long và xã Hải Châu huyện Hải Hậu
Lượt xem: 211
Tải về
1946/QĐ-UBND 07/08/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 25 xã thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 339
Tải về
1498/QĐ-UBND 15/07/2021 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 14 xã, thị trấn và điều chỉnh giá khởi điểm 23 lô đất chưa thực hiện đấu giá tại khu đô thị Yên Định và khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 242
Tải về
123456789