Lĩnh vực
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
339/BC-UBND 14/09/2023 Báo cáo công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2023
Lượt xem: 90
Tải về
185/KH-UBND 21/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 189
Tải về
666/UBND-VP 19/08/2022 Công văn thống kê danh sách cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC xã, thị trấn
Lượt xem: 292
Tải về
58/KH-UBND 26/04/2022 Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC và hoạt động tại Bộ phận một cửa năm 2022 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 186
Tải về
591/TB-UBND 30/11/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ tự chấm điểm công tác CCHC năm 2021 của UBND huyện Hải Hậu
Lượt xem: 510
Tải về
167/TB-UBND 29/07/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Hải Điền-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc Họp Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Hải Hậu
Lượt xem: 335
Tải về
347/UBND-VP 17/07/2020 Công văn cung cấp thông tin công chức cấp xã làm nhiệm vụ cải cách hành chính
Lượt xem: 426
Tải về
104/KH-UBND 23/12/2019 Thông tin, tuyên truyền về Cải cách hành chính năm 2020
Lượt xem: 486
Tải về
111/KH-UBND 18/09/2019 V/v Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
Lượt xem: 544
Tải về
149/TB-UBND 26/08/2019 V/v giao nhiệm vụ tăng chỉ số CCHC của UBND huyện
Lượt xem: 543
Tải về
12