image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
764/QĐ-UBND 23/01/2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện Hải Hậu
Lượt xem: 117
Tải về
157/KH-UBND 30/12/2023 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hải Hậu năm 2024
Lượt xem: 109
Tải về
9589/QĐ-UBND 29/12/2023 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2024
Lượt xem: 43
Tải về
339/BC-UBND 14/09/2023 Báo cáo công tác Cải cách hành chính Quý III năm 2023
Lượt xem: 200
Tải về
185/KH-UBND 21/12/2022 Kế hoạch cải cách hành chính huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 241
Tải về
666/UBND-VP 19/08/2022 Công văn thống kê danh sách cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC xã, thị trấn
Lượt xem: 376
Tải về
58/KH-UBND 26/04/2022 Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC và hoạt động tại Bộ phận một cửa năm 2022 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 218
Tải về
591/TB-UBND 30/11/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ tự chấm điểm công tác CCHC năm 2021 của UBND huyện Hải Hậu
Lượt xem: 565
Tải về
167/TB-UBND 29/07/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Hải Điền-Chủ tịch UBND huyện tại cuộc Họp Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính huyện Hải Hậu
Lượt xem: 410
Tải về
347/UBND-VP 17/07/2020 Công văn cung cấp thông tin công chức cấp xã làm nhiệm vụ cải cách hành chính
Lượt xem: 480
Tải về
12