image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 3
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 02/KH-TT$BVTV 01/02/2018 V/v Kế họach Diệt chuột và vệ sinh đồng ruộng bảo vệ sản xuất vụ Xuân năm 2018
Lượt xem: 660
Tải về
Số 07/TB-TT $ BVTV 23/06/2017 Thông báo tình hình sản xuất vụ Mùa và một số biện pháp trong thời gian tới
Lượt xem: 758
Tải về
Số 01/TB-BVTV 28/03/2017 Thông báo Tình hình bệnh đạo ôn lá
Lượt xem: 756
Tải về