Lĩnh vực
Tổng số: 409
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
82-HD/BTGHU 29/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 8
Tải về
81-HD/BTGHU 17/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023)
Lượt xem: 28
Tải về
72/HD-UBND 12/05/2023 Hướng dẫn về việc tổ chức hoạt động hè năm 2023
Lượt xem: 55
Tải về
03/HD-BCĐ 10/05/2023 Hướng dẫn thành lập tổ chuyên môn Phòng không nhân dân của cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn
Lượt xem: 67
Tải về
80-HD/BTGHU 27/04/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2023 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể
Lượt xem: 47
Tải về
66/HD-UBND 21/04/2023 Hướng dẫn về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 35
Tải về
35-HD/LĐLĐ 10/04/2023 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng công nhân năm 2023
Lượt xem: 36
Tải về
79-HD/BTGHU 18/04/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định (21/5/1963-21/5/2023)
Lượt xem: 61
Tải về
458/HD-BCH 11/04/2023 Hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Đại học, Cao đẳng, Trung cấp quân sự năm 2023
Lượt xem: 79
Tải về
78-HD/BTGHU 30/03/2023 Hướng dẫn công tác tuyên truyền Quý II năm 2023
Lượt xem: 60
Tải về
12345678910...