Lĩnh vực
Tổng số: 368
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
181/HD-UBND 02/12/2022 Hướng dẫn xét công nhận sáng kiến và đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 55
Tải về
61-HD/BTGHU 23/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963-02/01/2023)
Lượt xem: 22
Tải về
174/HD-UBND 22/11/2022 Hướng dẫn triển khai ký hợp đồng làm việc đối với viên chức
Lượt xem: 241
Tải về
60-HD/BTGHU 16/11/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
Lượt xem: 36
Tải về
07/HD-BTV 02/11/2022 Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở và Chi Hội phụ nữ nhiệm kỳ 2022-2027
Lượt xem: 73
Tải về
159/HD-UBND 28/10/2022 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Lượt xem: 277
Tải về
06/HD-BTV 01/11/2022 Hướng dẫn xây dựng, quản lý và sử dụng hội phí, quỹ hội trong các cấp Hội nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 49
Tải về
05/HD-HĐPHPBGDPL 21/10/2022 Hướng dẫn trang trí, cổ động trực quan Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2022
Lượt xem: 99
Tải về
05/HD-BTV 19/10/2022 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp Luật và tháng hành động vì bình đẳng giới
Lượt xem: 63
Tải về
58-HD/BTGHU 18/10/2022 Hướng dẫn tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
Lượt xem: 59
Tải về
12345678910...