Lĩnh vực
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
38/NQ-UBBC 28/05/2021 Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Hải Hậu, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 667
Tải về
33/UBBC 14/05/2021 Công văn bổ sung thành phần tham gia tập huấn công tác bầu cử
Lượt xem: 486
Tải về
32/UBBC 14/05/2021 Công văn triển khai công tác bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lượt xem: 399
Tải về
31/UBBC 11/05/2021 Công văn tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 512
Tải về
30/UBBC 10/05/2021 Công văn triển khai một số công việc liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử
Lượt xem: 340
Tải về
29/KH-UBBC 06/05/2021 Kế hoạch tập huấn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 299
Tải về
15/QĐ-UBBC 24/03/2021 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 428
Tải về
14/KH-UBBC 24/03/2021 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 394
Tải về
01/KH-TBBC 19/03/2021 Kế hoạch đảm bảo y tế phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Hải Hậu nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 321
Tải về
13/UBBC 18/03/2021 Công văn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phục vụ bầu cử
Lượt xem: 488
Tải về