image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 766
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12/UBND-VP 05/01/2024 CV xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2024 và một số nhiệm vụ trong thời gian tới
Lượt xem: 117
Tải về
8980/QĐ-UBND 19/12/2023 Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm các lĩnh vực quản lý nhà nước huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 110
Tải về
01/QĐ-HĐTĐGĐ 26/07/2023 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể huyện Hải Hậu
Lượt xem: 169
Tải về
05/VP-CV 08/03/2023 Công văn về việc phân công các cơ quan tham gia giám sát công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 15 xã năm 2023
Lượt xem: 246
Tải về
34/TB-HDXT 30/12/2022 Thông báo những lô đất không đủ điều kiện đưa ra đấu giá ngày 31/12/2022 tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 207
Tải về
31/TB-HDXT 26/12/2022 Thông báo những lô đất không đủ điều kiện đưa ra đấu giá ngày 27/12/2022 tại xã Hải Hưng, Hải Thanh và xã Hải Vân
Lượt xem: 283
Tải về
709/TB-UBND 23/12/2022 Thông báo về việc tham gia chỉ đạo, giám sát cuộc đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 22 xã và 14 lô tại Khu dân cư thương mại Hải Thanh, 01 lô tại Khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 227
Tải về
10169/QĐ-UBND 26/09/2022 Quyết định về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Hải Hậu năm 2022
Lượt xem: 279
Tải về
791/UBND-TCKH 26/09/2022 Công văn về việc rà soát, đăng ký chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng
Lượt xem: 201
Tải về
185-BC/HU 26/05/2022 Báo cáo tháng 5, nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2022
Lượt xem: 287
Tải về
12345678910...