image banner
Chào mừng quý vị và các bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Huyện Hải Hậu (http://www.haihau.namdinh.gov.vn)

              Cổng Thông tin điện tử huyện Hải Hậu (Website), gửi tới quý vị lời chúc sức khoẻ và lời chào trân trọng. Cảm ơn quý vị đã truy cập, cộng tác, đóng góp ý kiến để Cổng Thông tin điện tử huyện Hải Hậu ngày càng hoàn thiện và phát triển vững mạnh.

Thưa quý vị và các bạn! Công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện trong những năm qua đã sử dụng đa dạng các phương tiện để truyền tải thông tin bằng hệ thống Phát thanh - Truyền thanh, Truyền hình, Trang Thông tin điện tử (haihau.vn); góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, phục vụ đắc lực cho việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng bộ, chính quyền, xây dựng huyện Hải Hậu Văn hóa - Anh hùng “vững về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hoá, mạnh về quốc phòng-an ninh - huyện điểm xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước”.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ “Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW; Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về “Chính phủ điện tử”; chủ trương, kế hoạch của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước và để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới đòi hỏi có Website đảm bảo theo quy định. Ngày 18/11/2015, Cổng Thông tin điện tử huyện Hải Hậu - Nam Định chính thức đi vào hoạt động (địa chỉ: http://www.hai hau.namdinh.gov.vn).

Cổng Thông tin điện tử nhằm mục đích phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, cung cấp đầy đủ thông tin cho người dân và doanh nghiệp; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã, tạo bước đột phá trong Cải cách hành chính của huyện. Các văn bản hành chính, giấy mời họp, thông báo, lịch công tác, hệ thống văn bản điều hành, hệ thống Quản lý văn bản điều hành, Hệ thống email công vụ, Thủ tục hành chính, tin tức sự kiện ... của Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện được gửi qua môi trường mạng và ứng dụng phần mềm.

Việc đưa Cổng Thông tin điện tử huyện vào hoạt động thể hiện nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo huyện, các ban ngành của huyện nhằm từng bước hoàn thiện, phát triển đa đạng các loại hình thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ đạo, điều hành, thông tin tuyên truyền và nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Cổng Thông tin điện tử huyện Hải Hậu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác thu thập, cập nhật tin tức ở mọi lĩnh vực, đảm bảo mục tiêu: nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Cổng Thông tin điện tử sẽ chủ động, sáng tạo và nỗ lực hơn nữa để Website thực sự trở thành cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xã hội, dân chủ hóa đời sống, đáp ứng tốt sự mong đợi của người dân, doanh nghiệp.

Kính mong quý vị, các bạn truy cập, cộng tác, góp ý để Cổng Thông tin điện tử của huyện ngày càng hoàn thiện hơn. 

Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc./.

 Cổng Thông tin điện tử huyện Hải Hậu 

 - Điện thoại: 02283.877.141

 - Email: banbientap.hh@namdinh.gov.vn

image advertisement 

image advertisement

 anh tin bai

anh tin baiimage advertisement

anh tin bai

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1