image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 936
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
73/BC-UBND 29/02/2024 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, trọng tâm công tác tháng 3 năm 2024
Lượt xem: 25
Tải về
305/TB-UBND 29/02/2024 Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án Xây dựng đường trục trung tâm huyện
Lượt xem: 62
Tải về
168/UBND-NV 23/02/2024 Công văn tổ chức công tác thi đua, khen thưởng năm 2024
Lượt xem: 119
Tải về
269/TB-UBND 22/02/2024 Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung
Lượt xem: 64
Tải về
264/TB-UBND 20/02/2024 Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án: Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 -Phố Nối, Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 -Thanh Hóa
Lượt xem: 86
Tải về
02/CT-UBND 16/02/2024 Chỉ thị về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan đến quản lý và sử dụng đất
Lượt xem: 114
Tải về
889/QĐ-UBND 16/02/2024 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Hải Hậu khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 109
Tải về
262/TB-UBND 07/02/2024 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 1,triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2024
Lượt xem: 104
Tải về
50/BC-UBND 31/01/2024 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, trọng tâm công tác tháng 02 năm 2024
Lượt xem: 113
Tải về
131/TB-UBND 31/01/2024 Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định1 - Phố Nối
Lượt xem: 78
Tải về
12345678910...