Lĩnh vực
Tổng số: 837
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1434/QĐ-UBND 16/03/2023 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 61
Tải về
44/KH-UBND 15/03/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 116
Tải về
43/KH-UBND 13/03/2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 103
Tải về
1249/QĐ-UBND 01/03/2023 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Hải Hậu
Lượt xem: 121
Tải về
57/BC-UBND 28/02/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02, trọng tâm công tác tháng 3 năm 2023
Lượt xem: 98
Tải về
32/KH-UBND 21/02/2023 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ Năm, BCH TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Lượt xem: 45
Tải về
253/TB-UBND 21/02/2023 Thông báo công bố công khai kết quả đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã, tại Khu dân cư thương mại Hải Thanh, Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 207
Tải về
889/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2881/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND huyện Hải Hậu
Lượt xem: 166
Tải về
251/TB-UBND 17/02/2023 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đôn đốc xã Hải An hoàn thiện hồ sơ xã NTM kiểu mẫu
Lượt xem: 110
Tải về
650/QĐ-UBND 08/02/2023 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 50
Tải về
12345678910...