Lĩnh vực
Tổng số: 876
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
483/TB-UBND 18/09/2023 Thông báo về việc thẩm định hồ sơ phê duyệt giá khởi điểm để làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Lượt xem: 84
Tải về
479/TB-UBND 11/09/2023 Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung.
Lượt xem: 74
Tải về
6914/QĐ-UBND 11/09/2023 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của100 lô đất tại 11 xã theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và 323 lô đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 81
Tải về
6928/QĐ-UBND 11/09/2023 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 100 lô đất tại 11 xã, 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn; 02 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 47
Tải về
478/TB-UBND 06/09/2023 Thông báo kết qủa lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 102
Tải về
477/TB-UBND 06/09/2023 Thông báo kết qủa lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 74
Tải về
6881/QĐ-UBND 06/09/2023 Quyết định phê duyệt kết qủa lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 50
Tải về
317/BC-UBND 29/08/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, trọng tâm công tác tháng 9 năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về
6864/QĐ-UBND 31/08/2023 Quyết định thành lập Tổ tư vấn lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 121
Tải về
474/TB-UBND 25/08/2023 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 106
Tải về
12345678910...