image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 6819/QĐ-UBND 26/12/2018 Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Hải Hậu năm học 2018-2019
Lượt xem: 1499
Tải về
Số 6818/QĐ-UBND 26/12/2018 V/v Phê duyệt kết quả tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế tại các trường mầm non thuộc UBND huyện Hải Hậu năm 2018
Lượt xem: 1745
Tải về
Số 08/TB-HĐTD 27/11/2018 V/v kết quả xét tuyển và dự kiến những người trúng tuyển giáo viên tiểu học dạy văn hóa năm học 2018 - 2019
Lượt xem: 2330
Tải về
Số 06/TB-HĐTD 22/11/2018 V/v tên các bài dạy được sử dụng trong kiểm tra sát hạch đối với người dự tuyển làm giáo viên tiểu học dạy văn hóa năm 2018-2019 thuộc đối tượng xét tuyển
Lượt xem: 816
Tải về
Số 10/TB-HĐTD 07/11/2018 V/v Kết quả xét tuyển và dự kiến những người trúng tuyển giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế tại các trường MN công lập thuộc UBND huyện Hải Hậu năm 2018
Lượt xem: 3284
Tải về
Số 02/TB-HĐTD 08/11/2018 V/v Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển thuộc diện Xét tuyển dự kiểm tra sát hạch Kỳ tuyển dụng giáo viên tiểu học năm học 2018-2019
Lượt xem: 1233
Tải về
Số 06/TB-HĐTD 01/11/2018 V/v Thông báo 10 nội dung (bài dạy) về tổ chức hoạt động chuyên môn được sử dụng trong kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển vào giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế tại huyện Hải Hậu năm 2018
Lượt xem: 1212
Tải về
Số 03/TB-HĐTD 18/10/2018 V/v Tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với người dự tuyển vào làm giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế tại các trường MN thuộc UBND huyện Hải Hậu năm 2018
Lượt xem: 1287
Tải về
Số 5137/QĐ-UBND 10/10/2018 V/v Thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế tại các trường mầm non thuộc UBND huyện Hải Hậu năm 2018
Lượt xem: 1062
Tải về
Số 338/TB-UBND 27/09/2018 V/v tuyển dụng giáo viên tiểu học năm 2018-2019 huyện Hải Hậu
Lượt xem: 1463
Tải về
12