Lĩnh vực
Tổng số: 3
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
26/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y
Lượt xem: 800
Tải về
27/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
Lượt xem: 697
Tải về
28/2015/TTLT-BYT-BNV 07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
Lượt xem: 756
Tải về