image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 26
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 12/KH-HNDH 10/04/2019 Kế hoạch triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023
Lượt xem: 666
Tải về
Số 12-HD/BTCTW 13/07/2018 Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Lượt xem: 1459
Tải về
Số 01-QĐi/TW 12/07/2018 Quy định trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng chống, tham nhũng
Lượt xem: 814
Tải về
Số 127-QĐ/TW 01/03/2018 Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã,phường, thị trấn
Lượt xem: 829
Tải về
Số 109-QĐ/TW 03/01/2018 Quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên
Lượt xem: 865
Tải về
Số 89-CV/BTCHU 23/11/2017 V/v Thực hiện nghiệp vụ tổ chức Đảng và Đảng viên
Lượt xem: 834
Tải về
Số 21-NQ/TW 25/10/2017 NQ về công tác dân số trong hình mới
Lượt xem: 746
Tải về
Số 20-NQ-TW 25/10/2017 NQ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Lượt xem: 702
Tải về
Số 19-NQ/TW 25/10/2017 NQ Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 715
Tải về
Số 18-NQ/TW 25/10/2017 NQ Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành trung ương khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Lượt xem: 773
Tải về
123