Lĩnh vực
Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
25-CV/HNDH 12/09/2023 Công văn triệu tập đại biểu dự Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 69
Tải về
24-CV/HNDH 12/09/2023 Công văn về việc tuyên tuyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 18
Tải về
05-TB/HNDH 12/07/2023 Thông báo phân công uỷ viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 85
Tải về
17-CV/HNDH 14/07/2023 Công văn về việc triền khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”
Lượt xem: 57
Tải về
49-KH/HNDH 18/02/2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, 135 năm thành lập Huyện (1888-2023).
Lượt xem: 207
Tải về
16-HD/HNDH 21/11/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội HND các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 118
Tải về
46-KH/HNDH 11/10/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 200
Tải về
14-HD/HNDH 11/10/2022 Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 142
Tải về
01-BC/BVĐQHTND 05/10/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022
Lượt xem: 174
Tải về
01/BVĐ-QHTND 06/10/2022 Thư Cảm Ơn
Lượt xem: 267
Tải về
1234