image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 41
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04-KH/HNDH 21/02/2024 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2024.
Lượt xem: 34
Tải về
02-CTr-HNDH 31/01/2024 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - BCHTU Đảng khóa XIII về "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Lượt xem: 27
Tải về
02-HD/HNDH 20/02/2024 Hướng dẫn công tác tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024
Lượt xem: 21
Tải về
45-CV/HNDH 06/12/2023 Công văn hỗ trợ tiêu thụ Cam vàng cho hội viên nông tỉnh Hà Giang
Lượt xem: 108
Tải về
31-CV/HNDH 05/10/2023 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023
Lượt xem: 82
Tải về
01-HD/HNDH 02/10/2023 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2023)
Lượt xem: 108
Tải về
25-CV/HNDH 12/09/2023 Công văn triệu tập đại biểu dự Đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 150
Tải về
24-CV/HNDH 12/09/2023 Công văn về việc tuyên tuyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 46
Tải về
05-TB/HNDH 12/07/2023 Thông báo phân công uỷ viên Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 124
Tải về
17-CV/HNDH 14/07/2023 Công văn về việc triền khai các hoạt động hưởng ứng “ Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”
Lượt xem: 117
Tải về
12345