Lĩnh vực
Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
49-KH/HNDH 18/02/2023 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI; Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định lần thứ XI; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, 135 năm thành lập Huyện (1888-2023).
Lượt xem: 128
Tải về
16-HD/HNDH 21/11/2022 Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội HND các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 62
Tải về
46-KH/HNDH 11/10/2022 Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Hải Hậu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 149
Tải về
14-HD/HNDH 11/10/2022 Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Nông dân cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
Lượt xem: 97
Tải về
01-BC/BVĐQHTND 05/10/2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2022
Lượt xem: 127
Tải về
01/BVĐ-QHTND 06/10/2022 Thư Cảm Ơn
Lượt xem: 199
Tải về
13-HD/HNDH 15/09/2022 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2022)
Lượt xem: 104
Tải về
226-CV/HNDH 13/09/2022 Công văn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức vận động tăng Quỹ HTND
Lượt xem: 90
Tải về
02-CV/BVĐQHTND 12/09/2022 Công văn tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện năm 2022
Lượt xem: 115
Tải về
12-HD/HNDH 06/05/2022 Hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi Hội Nông dân
Lượt xem: 136
Tải về
1234