image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 100
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
78/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025
Lượt xem: 39
Tải về
73/KH-UBND 03/04/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 25
Tải về
877/QĐ-UBND 07/02/2024 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Hải Hậu lần thứ XI năm 2024
Lượt xem: 72
Tải về
38/KH-UBND 06/02/2024 Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng huyện Hải Hậu lần thứ XI năm 2024
Lượt xem: 123
Tải về
860/QĐ-UBND 05/02/2024 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng huyện Hải Hậu lần thứ XI năm 2024
Lượt xem: 127
Tải về
1401/UBND-GDĐT 25/12/2023 Công văn tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục
Lượt xem: 64
Tải về
154/KH-UBND 25/12/2023 Kế hoạch triển khai Chương trình Y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 88
Tải về
1143/UBND-GDDT 08/11/2023 Công văn tăng cường quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập trên địa bàn huyện
Lượt xem: 138
Tải về
978/UBND-GDĐT 20/09/2023 Công văn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023-2024
Lượt xem: 239
Tải về
308/BC-UBND 21/08/2023 Báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023, Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023 - 2024
Lượt xem: 241
Tải về
12345678910