Lĩnh vực
Tổng số: 84
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
199/UBND-GDĐT 16/03/2023 Công văn phối hợp chỉ đạo công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở GDMN
Lượt xem: 29
Tải về
42/KH-UBND 10/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 40
Tải về
12937/QĐ-UBND 26/12/2022 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ
Lượt xem: 88
Tải về
539/QĐ-UBND 02/02/2023 Quyết định về việc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022
Lượt xem: 109
Tải về
1077/UBND-GDĐT 20/12/2022 Công văn triển khai thực hiện Quyết định số 24/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 66
Tải về
899/UBND-GDĐT 24/10/2022 Công văn hướng dẫn tạm thời thực hiện quản lý thu, chi học phí trong các cơ sở giáo dục năm học 2022-2023
Lượt xem: 139
Tải về
895/UBND-GDĐT 24/10/2022 Công văn tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn huyện
Lượt xem: 97
Tải về
604/TB-UBND 16/09/2022 Thông báo về việc ủy quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phân công đảm nhận thêm nhiệm vụ y tế tại các trường mầm non cho viên chức là nhân viên y tế của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 223
Tải về
749/UBND-GDĐT 16/09/2022 Công văn thực hiện quản lý thu, chi các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023
Lượt xem: 224
Tải về
322/BC-UBND 16/08/2022 Báo cáo tổng kết năm học 2021 -2022; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023
Lượt xem: 207
Tải về
123456789