Lĩnh vực
Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
65/BHXH-BC 02/11/2021 Báo cáo tổng hợp bao phủ BHXH-BHYT tháng 10 năm 2021
Lượt xem: 281
Tải về
23/BHXH-TB 04/05/2021 Công văn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5 và tháng 6 năm 2021
Lượt xem: 354
Tải về
36/ BHXH-TB 15/05/2020 Công văn thay đổi số Tài khoản Thu BHXH tại Kho bạc NN huyện
Lượt xem: 396
Tải về
Số 64/CV-BHXH 06/11/2018 V/v Thực hiện chế độ, chính sách BHXH - BHYT - BHTN
Lượt xem: 764
Tải về
Số 64/SL-BHXH 06/11/2018 V/v sao y số 1960/BHXH-QLT ngày 01/11/2018 của BHXH tỉnh NĐ về nhận thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hằng tháng, hằng năm
Lượt xem: 831
Tải về
Danh sách kèm theo CV 987/BHXH-QLT 21/09/2018 V/v Báo cáo tình hình tham gia BHYT của các đối tượng trên địa bàn
Lượt xem: 803
Tải về
Số 41/BHXH-BC 21/08/2018 V/v Thực hiện BHYT học sinh năm học 2017-2018, triển khai BHYT học sinh năm học 2018-2019
Lượt xem: 647
Tải về
Biểu mẫu 30/09/2017 Tổng hợp số liệu và giao chỉ tiêu bao phủ BHYT các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 665
Tải về
Số 22/BHXH-TB 02/10/2017 Hướng dẫn cách tra cứu mã số BHXH-BHYT
Lượt xem: 1044
Tải về
Số 595/QĐ-BHXH 14/08/2017 QĐ v/v Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, Bệnh nghề nghiệp,Quản lý sổ bảo hiểm XH, BHYT
Lượt xem: 706
Tải về