image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06-SL/HU 08/01/2021 Sao lục Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 426
Tải về
04-SL/HU 24/11/2020 Sao lục nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2021
Lượt xem: 481
Tải về
Số 113-BS/HU 28/05/2019 V/v Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu phi
Lượt xem: 712
Tải về
Số 111-BS/HU 21/05/2019 Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 843
Tải về
Số 110-BS/HU 06/05/2019 V/v Chống rác thải nhựa
Lượt xem: 922
Tải về
Số 102-SL/HU 25/02/2019 V/v Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân,đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Lượt xem: 993
Tải về
Số 100-SL/HU 19/02/2019 V/v Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng
Lượt xem: 820
Tải về