Lĩnh vực
Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21/TB-CCHH 09/02/2023 Thông báo số liệu dân số trung bình năm 2022
Lượt xem: 172
Tải về
173/KH-UBND 21/11/2022 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 131
Tải về
11596/QĐ-UBND 14/11/2022 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030 huyện Hải Hậu
Lượt xem: 127
Tải về
02/GM-CCHH 21/02/2022 Về việc điều tra diện tích cây hàng năm Vụ Xuân năm 2022
Lượt xem: 344
Tải về
16/CV-CCHH 01/10/2021 Công văn điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2021
Lượt xem: 226
Tải về
11/CV-CCHH 12/07/2021 Công văn điều tra diện tích cây hàng năm vụ Mùa năm 2021
Lượt xem: 266
Tải về
07/CV-BCĐ 18/06/2021 Công văn tập huấn nghiệp vụ điều tra khối cá thể; tôn giáo, tín ngưỡng tổng điều tra kinh tế năm 2021
Lượt xem: 292
Tải về
10-CV/CCTKHH 18/06/2021 Công văn báo cáo tình hình biến động dân số 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 258
Tải về
06/CV-BCĐ 03/06/2021 Công văn tuyển chọn điều tra viên điều tra cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Lượt xem: 352
Tải về
06/CV-BCĐ 13/05/2021 Công văn rà soát, cập nhật danh sách cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Lượt xem: 325
Tải về
1234567