Lĩnh vực
Tổng số: 62
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
173/KH-UBND 21/11/2022 Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 21
Tải về
11596/QĐ-UBND 14/11/2022 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030 huyện Hải Hậu
Lượt xem: 20
Tải về
02/GM-CCHH 21/02/2022 Về việc điều tra diện tích cây hàng năm Vụ Xuân năm 2022
Lượt xem: 225
Tải về
16/CV-CCHH 01/10/2021 Công văn điều tra chăn nuôi thời điểm 01/10/2021
Lượt xem: 166
Tải về
11/CV-CCHH 12/07/2021 Công văn điều tra diện tích cây hàng năm vụ Mùa năm 2021
Lượt xem: 186
Tải về
07/CV-BCĐ 18/06/2021 Công văn tập huấn nghiệp vụ điều tra khối cá thể; tôn giáo, tín ngưỡng tổng điều tra kinh tế năm 2021
Lượt xem: 209
Tải về
10-CV/CCTKHH 18/06/2021 Công văn báo cáo tình hình biến động dân số 6 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 167
Tải về
06/CV-BCĐ 03/06/2021 Công văn tuyển chọn điều tra viên điều tra cơ sở SXKD cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Lượt xem: 268
Tải về
06/CV-BCĐ 13/05/2021 Công văn rà soát, cập nhật danh sách cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Lượt xem: 241
Tải về
03/CV-BCĐ 03/03/2021 Công văn tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 khối các đơn vị sự nghiệp và hiệp hội
Lượt xem: 250
Tải về
1234567