Lĩnh vực
Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
946/UBND-VP 08/11/2022 Công văn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp
Lượt xem: 64
Tải về
671/TB-UBND 04/11/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ tự chấm điểm công tác CCHC năm 2022 của UBND huyện Hải Hậu
Lượt xem: 147
Tải về
353/BC-UBND 20/09/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III - năm 2022
Lượt xem: 72
Tải về
344/BC-UBND 14/09/2022 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 135
Tải về
8058/QĐ-UBND 04/07/2022 Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại UBND huyên Hải Hậu
Lượt xem: 100
Tải về
9633/QĐ-UBND 05/09/2022 Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
Lượt xem: 93
Tải về
259/BC-UBND 22/06/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II-năm 2022
Lượt xem: 106
Tải về
247/BC-UBND 15/06/2022 Báo cáo công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 109
Tải về
7105/QĐ-UBND 09/06/2022 Quyết định kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Hải Hậu
Lượt xem: 145
Tải về
133/KH-UBND 21/12/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2022
Lượt xem: 103
Tải về
12345