Lĩnh vực
Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
198/BC-UBND 17/06/2023 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2023
Lượt xem: 129
Tải về
46/KH-UBND 17/03/2023 Kế hoạch kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC và hoạt động tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả năm 2023 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 217
Tải về
84/BC-UBND 17/03/2023 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2023
Lượt xem: 112
Tải về
186/KH-UBND 23/12/2022 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 183
Tải về
12812/QĐ-UBND 22/12/2022 Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Lượt xem: 261
Tải về
495/BC-UBND 20/12/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022
Lượt xem: 110
Tải về
946/UBND-VP 08/11/2022 Công văn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp
Lượt xem: 193
Tải về
671/TB-UBND 04/11/2022 Thông báo phân công nhiệm vụ tự chấm điểm công tác CCHC năm 2022 của UBND huyện Hải Hậu
Lượt xem: 276
Tải về
353/BC-UBND 20/09/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III - năm 2022
Lượt xem: 156
Tải về
344/BC-UBND 14/09/2022 Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 247
Tải về
123456