Lĩnh vực
Tổng số: 431
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
253-BC/HU 27/01/2023 Báo cáo tháng 01 và nhiệm vụ chủ yếu tháng 02 năm 2023.
Lượt xem: 97
Tải về
16/BC-UBND 31/01/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01, trọng tâm công tác tháng 02 năm 2023
Lượt xem: 66
Tải về
12/BC-UBND 12/01/2023 Báo cáo tổng kết công tác Văn hóa -Thông tin và Phát thanh -Truyền thanh năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023
Lượt xem: 35
Tải về
510/BC-UBND 10/01/2023 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2022, trọng tâm công tác tháng 01 năm 2023
Lượt xem: 55
Tải về
02/BHXH-BC 04/01/2023 Báo cáo tình hình tham gia BHXH, BHYT của các đối tượng trên địa bàn ngày 31 Tháng 12 năm 2022
Lượt xem: 136
Tải về
495/BC-UBND 20/12/2022 Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022
Lượt xem: 33
Tải về
03/BC-BVSTBPN 30/11/2022 Báo cáo động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 68
Tải về
147/BHXH-BC 01/12/2022 Báo cáo tình hình tham gia BHXH, BHYT của đối tượng trên địa bàn tháng 11 năm 2022
Lượt xem: 160
Tải về
445/BC-UBND 25/11/2022 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022
Lượt xem: 157
Tải về
444/BC-UBND 24/11/2022 Báo cáo công tác bồi thường Nhà nước năm 2022
Lượt xem: 115
Tải về
12345678910...