Lĩnh vực
Tổng số: 535
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
123/LĐTBXH-NCC 01/12/2023 Công văn về việc dừng tiếp nhận thủ tục đề nghị giải quyết hưởng thêm chế độ bệnh binh
Lượt xem: 62
Tải về
121/LĐTBXH-TE 29/11/2023 Công văn rà soát, đánh giá trẻ em cần tìm gia đình thay thế
Lượt xem: 30
Tải về
115/PLĐTBXH-TE 17/11/2023 Công văn đề nghị phối hợp, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót trong thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn
Lượt xem: 22
Tải về
114/LĐTBXH-NCC 16/11/2023 Công văn về việc báo cáo số lượng mộ liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ
Lượt xem: 66
Tải về
111/LĐTBXH-TE 13/11/2023 Công văn rà soát, tổng hợp số liệu trẻ em mồ côi
Lượt xem: 46
Tải về
109/LĐTBXH-KT 06/11/2023 Về việc chi trả trợ cấp tháng 11-12/2023 cho đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội
Lượt xem: 51
Tải về
107/LĐTBXH-TE 02/11/2023 V/v triển khai ứng dụng phần mềm "Người trợ lý ảo" trong phòng, chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi
Lượt xem: 61
Tải về
1125/UBND-LĐTBXH 03/11/2023 Công văn về việc thực hiện các hoạt động tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2023
Lượt xem: 48
Tải về
95a/KH-UBND 01/11/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Hải Hậu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Lượt xem: 31
Tải về
5855/QĐ-UBND 14/07/2023 Quyết định phê duyệt Chương trình hành động vì trẻ em huyện Hải Hậu giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 49
Tải về
12345678910...