image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 56
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
350/UBND-TTr 09/04/2024 Công văn thu thập tài liệu, số liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023
Lượt xem: 41
Tải về
36/KH-UBND 05/02/2024 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về
35/KH-UBND 05/02/2024 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024
Lượt xem: 27
Tải về
148/UBND-T.Tr 20/02/2024 Công văn nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Lượt xem: 118
Tải về
01-TTr 29/01/2024 Công văn thông tin văn bản QPPL mới quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan Thanh tra
Lượt xem: 88
Tải về
15/KH-UBND 30/01/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 245
Tải về
02/KH-UBND 03/01/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và HĐND các cấp năm 2023
Lượt xem: 230
Tải về
12133/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch, thanh tra kiểm tra năm 2023
Lượt xem: 393
Tải về
06/TTr 28/06/2022 Công văn cập nhật các văn bản mới của Thanh tra Chính phủ
Lượt xem: 217
Tải về
314/UBND-TTr 10/05/2022 Công văn hướng dẫn thu thập tài liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021
Lượt xem: 193
Tải về
123456