Lĩnh vực
Tổng số: 51
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
15/KH-UBND 30/01/2023 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023
Lượt xem: 211
Tải về
02/KH-UBND 03/01/2023 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và HĐND các cấp năm 2023
Lượt xem: 175
Tải về
12133/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch, thanh tra kiểm tra năm 2023
Lượt xem: 361
Tải về
06/TTr 28/06/2022 Công văn cập nhật các văn bản mới của Thanh tra Chính phủ
Lượt xem: 185
Tải về
314/UBND-TTr 10/05/2022 Công văn hướng dẫn thu thập tài liệu phục vụ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021
Lượt xem: 174
Tải về
17/KH-UBND 27/01/2022 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Lượt xem: 275
Tải về
01/TTr-KKTS 05/01/2022 Công văn thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2021
Lượt xem: 340
Tải về
01/KH-UBND 05/01/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội và HĐND các cấp năm 2022
Lượt xem: 255
Tải về
9633/QĐ-UBND 14/12/2021 Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022
Lượt xem: 375
Tải về
750/UBND-TTr 05/11/2021 Công văn hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập hằng năm và kê khai bổ sung
Lượt xem: 416
Tải về
123456