image banner
Ủy ban nhân dân xã, thị trấn huyện Hải Hậu

   

TT

Đơn vị xã

Chủ tịch

ĐT

Email

1

Hải Vân

Nguyễn Văn Khoa

0913.057.288

2

Hải Nam

Lê Văn Vụ

0915.869.735

3

Hải Hưng

Lương Văn Hiền

0945.660.243

4

Yên Định

Nguyễn Thanh Hưng

0981.651.333

5

Hải Thanh

Vũ Thế Mạnh

0913.347.169

6

Hải Hà

Nguyễn Văn Vĩnh

0917.395.474

7

Hải Phúc

Nguyễn Văn Tạo

0941.941.577

8

Hải Lộc

Nguyễn Văn Huyên

0915.301.227

9

Hải Long

Nguyễn Văn Ảnh

03993.998.145

10

Hải Sơn

Nguyễn Văn Chung

0909.932.394

11

Hải Tân

Mai Quang Hưng

0913.442.089

12

Hải Phương

Nguyễn Xuân Tình

0986.737.596

13

Hải Đường

Trần Thanh Huyên

0982.878.132

14

Hải Bắc

Lê Duy Dương

0975.396.148

15

Hải Trung

Nguyễn Ngọc Toản

0913.340.651

16

Hải Anh

Lưu Văn Tình

0989.865.250

17

Hải Minh

Trần Thanh Phong

0327.551.846

18

Hải Chính

Huỳnh Thái Phụng

0852.366.510

19

Hải Triều

Trần Minh Phương

0944.526.909

20

Hải Xuân

Hoàng Minh Giang

0946.658.986

21

Cồn

Nguyễn Tư Duy

0912.763.101

22

Hải Đông

Nguyễn Minh Dưỡng

0989.647.861

23

Hải Quang

Phạm Văn Đà

0915.703.566

24

Hải Tây

Nguyễn Đức Kiều

0915.869.316

25

Hải Lý

Nguyễn Minh Định

0916.170.188

26

Hải An

Nguyễn Hữu Thịnh

 

27

Hải Phong

Lương Văn Tuyên

0333.760.999

28

Hải Ninh

Nguyễn Văn Quản

0911.558.218

29

Hải Giang

Nguyễn Văn Hà

0967.474.850

30

Hải Cường

Hoàng Duy Hiển

0989.661.812

31

Hải Châu

Hoàng Đức Viện

0978.378.305

32

Hải Hòa

Phạm Thanh Sơn

0984.431.019

33

Hải Phú

Trần Văn Đang

0987.769.413

34

Thịnh Long

Lê Mạnh Đương

0917.790.668

 

image advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement
  

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1