Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
240kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
2 Thủ tục Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
3 Thủ tục Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
4 Thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
5 Thủ tục Cấp giấy phép đấu nối vào hệ thống thoát nước đô thị Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
6 Thủ tục Cấp giấy phép đào đường vỉa hè Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
7 Thủ tục Gia hạn giấy phép đào đường vỉa hè Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
8 Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ cây đường phố Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
9 Thủ tục Thẩm định và công nhận đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp huyện Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
10 Thủ tục Tiếp nhận các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
11 Thủ tục Thẩm định và công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cấp huyện Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
12 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
13 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
15 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
17 Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
18 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
19 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
20 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Công thươngUBND huyện Hải Hậu
12345678910...

image advertisement 

image advertisement

image advertisementimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement

image advertisement