Lĩnh vực
Tổng số: 174
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/NQ-HĐND 24/04/2023 Nghị quyết về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 45
Tải về
13/NQ-HĐND 21/07/2023 Nghị quyết chương trình giám sát năm 2024
Lượt xem: 107
Tải về
12/NQ-HĐND 21/07/2023 Nghị quyết phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 các xã, thị trấn
Lượt xem: 98
Tải về
11/NQ-HĐND 21/07/2023 Nghị quyết thông qua phương án phân bổ vốn chi tiết nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023 cho các dự án của huyện và xã tiêu biểu
Lượt xem: 72
Tải về
10/NQ-HĐND 21/07/2023 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022
Lượt xem: 57
Tải về
09/NQ-HĐND 21/07/2023 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện
Lượt xem: 127
Tải về
07/NQ-HĐND 27/04/2023 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện Hải Hậu và các hạng mục phụ trợ
Lượt xem: 224
Tải về
06/NQ-HĐND 27/04/2023 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu Bà Điện xã Hải Xuân.
Lượt xem: 207
Tải về
05/NQ-HĐND 27/04/2023 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cầu từ Trụ sở UBND xã Hải Đường qua kênh đối xã Hải Đường thuộc hệ thống thủy nông huyện Hải Hậu.
Lượt xem: 151
Tải về
04/NQ-HĐND 27/04/2023 Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà 2 tầng, 04 phòng học, 01 Hội đồng sư phạm và các công trìn phụ trợ khu C Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hải Hậu.
Lượt xem: 77
Tải về
12345678910...