Lĩnh vực
Tổng số: 161
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
14/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết về quyết định CTĐT dự án Xây dựng khán đài sân vận động và sửa chữa các hạng mục phụ trợ Khu trung tâm huyện
Lượt xem: 86
Tải về
21/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết thông qua điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị thị trấn Thịnh Long
Lượt xem: 130
Tải về
20/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh danh mục phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV
Lượt xem: 77
Tải về
19/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách nhà nước huyện
Lượt xem: 143
Tải về
18/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết về quyết định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện
Lượt xem: 81
Tải về
17/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án CTNC đường giao thông và xây dựng cống thoát nước dọc đường trục xã Hải Minh
Lượt xem: 52
Tải về
16/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà kho lưu trữ và cải tạo, NC nhà làm việc A16 UBND huyện
Lượt xem: 66
Tải về
15/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án CTNC Nhà làm việc A6 UBND huyện
Lượt xem: 48
Tải về
13/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 nguồn vốn ngân sách nhà nước huyện
Lượt xem: 65
Tải về
12/NQ-HĐND 16/12/2022 Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện
Lượt xem: 87
Tải về
12345678910...