Lĩnh vực
Tổng số: 151
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12-NQ/HU 01/12/2022 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.
Lượt xem: 88
Tải về
10/NQ-TTHĐND 10/11/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh thành viên Tổ đại biểu HĐND huyện và phân công Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện Hải Hậu khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 122
Tải về
09/NQ-HĐND 23/09/2022 Nghị quyết về việc phân bổ vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
Lượt xem: 99
Tải về
08/NQ-HĐND 23/09/2022 Nghị quyết về việc phân bổ vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Hải Hậu năm 2022
Lượt xem: 107
Tải về
07/NQ-HĐND 12/08/2022 Nghị quyết về việc phân bổ vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2022
Lượt xem: 168
Tải về
06/NQ-HĐND 12/08/2022 Nghị quyết thông qua Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 127
Tải về
06/NQ-HĐND 25/07/2022 Nghị quyết chương trình giám sát năm 2023 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 78
Tải về
05/NQ-HĐND 25/07/2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn từ các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện
Lượt xem: 112
Tải về
04/NQ-HĐND 25/07/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cải tạo, nâng cấp đường trục liên xã Hải Trung - Hải Anh (Đoạn từ quốc lộ 37B đến cầu Phe Ba và Đoạn từ cầu Nghĩa trang Hải Trung đến cầu ông Cử)
Lượt xem: 86
Tải về
03/NQ-HĐND 25/07/2022 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Xây dựng móng 3 tầng, nhà 2 tầng, nhà Hiệu bộ, các phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học xã Hải Anh, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 63
Tải về
12345678910...