image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 202
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/NQ-HĐND 04/04/2024 Nghị quyết thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh QHC đô thị Thịnh Long tỉnh Nam Định đến năm 2040
Lượt xem: 32
Tải về
10/NQ-HĐND 05/02/2024 Nghị quyết phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2024 cho các dự án của huyện và xã tiêu biểu trên địa bàn huyện
Lượt xem: 92
Tải về
07/NQ-HĐND 05/02/2024 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 91
Tải về
14/NQ-HĐND 05/02/2024 Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị thị trấn Yên Định đến năm 2040.
Lượt xem: 81
Tải về
13/NQ-HĐND 05/02/2024 Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị thị trấn Cồn đến năm 2040.
Lượt xem: 69
Tải về
12/NQ-HĐND 06/02/2024 Nghị quyết thông qua quy hoạch chung đô thị Cồn huyện Hải Hậu đến năm 2040.
Lượt xem: 68
Tải về
11/NQ-HĐND 05/02/2024 Nghị quyết thông qua quy hoạch chung đô thị Yên Định huyện Hải Hậu đến năm 2040.
Lượt xem: 98
Tải về
09/NQ-HĐND 05/02/2024 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024
Lượt xem: 37
Tải về
08/NQ-HĐND 05/02/2024 Nghị quyết tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025
Lượt xem: 53
Tải về
06/NQ-HĐND 05/02/2024 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 37
Tải về
12345678910...