image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 1219
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
3206/QĐ-UBND 16/04/2024 Quyết định điều chỉnh bổ sung quy định cơ chế hỗ trợ và khen thưởng XDNTM năm 2023 từ vốn ĐTC năm 2024 nguồn ngân sách nhà nước huyện
Lượt xem: 24
Tải về
3102/QĐ-UBND 15/04/2024 Quyết định về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp huyện
Lượt xem: 45
Tải về
01/QĐ-NN 12/04/2024 Quyết định về việc phân công cán bộ, công chức Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện hướng dẫn, giám sát, đánh giá dự án "Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp" thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.
Lượt xem: 55
Tải về
3068/QĐ-UBND 10/04/2024 Quyết định về kiện toàn BCĐ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huyện
Lượt xem: 25
Tải về
2276/QĐ-UBND 28/03/2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban Tuyển sinh Quân sự huyện
Lượt xem: 36
Tải về
2573/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định về việc kiện toàn BCĐ chống thất thu và đôn đốc thu nộp Ngân sách nhà nước của huyện Hải Hậu
Lượt xem: 39
Tải về
2572/QĐ-UBND 05/04/2024 Quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc sử dụng điện của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình trên địa bàn huyện Hải Hậu năm 2024
Lượt xem: 42
Tải về
2493/QĐ-UBND 02/04/2024 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng thẩm tra, đánh giá cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh của huyện và các đơn vị cấp xã , cấp xóm trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 55
Tải về
1996/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe Nhân dân huyện Hải Hậu
Lượt xem: 41
Tải về
1995/QĐ-UBND 27/03/2024 Quyết định kiện toàn Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Hải Hậu
Lượt xem: 58
Tải về
12345678910...