Lĩnh vực
Tổng số: 1053
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
12133/QĐ-UBND 05/12/2022 Quyết định phê duyệt Kế hoạch, thanh tra kiểm tra năm 2023
Lượt xem: 127
Tải về
11966/QĐ-UBND 02/12/2022 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 398 lô đất tại 22 xã và 14 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh; 01 lô tại Khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 66
Tải về
2150/QĐ-UBND 18/11/2022 Quyết Định Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại các xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 136
Tải về
11807/QĐ-UBND 28/11/2022 Quyết định thành lập Tổ tư vấn lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 398 lô đất tại 22 xã; 14 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh; 01 lô tại Khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng huyện Hải Hậu
Lượt xem: 96
Tải về
11727/QĐ-UBND 24/11/2022 Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 398 lô đất tại 22 xã; 14 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh, 01 lô tại Khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 154
Tải về
11806/QĐ-UBND 25/11/2022 Quyết định về việc công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em năm 2022
Lượt xem: 54
Tải về
11594/QĐ-UBND 14/11/2022 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em năm 2022
Lượt xem: 58
Tải về
11597/QĐ-UBND 14/11/2022 Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Hải Hậu
Lượt xem: 41
Tải về
11596/QĐ-UBND 14/11/2022 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021-2030 huyện Hải Hậu
Lượt xem: 20
Tải về
11548/QĐ-UBND 10/11/2022 Quyết định về việc phê duyệt các Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022
Lượt xem: 106
Tải về
12345678910...