Lĩnh vực
Tổng số: 1134
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
6914/QĐ-UBND 11/09/2023 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của100 lô đất tại 11 xã theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và 323 lô đất theo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 81
Tải về
6928/QĐ-UBND 11/09/2023 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 100 lô đất tại 11 xã, 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn; 02 lô đất tại Khu dân cư Thương mại Hải Thanh thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 47
Tải về
6881/QĐ-UBND 06/09/2023 Quyết định phê duyệt kết qủa lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản là QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 50
Tải về
6864/QĐ-UBND 31/08/2023 Quyết định thành lập Tổ tư vấn lựa chọn Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 121
Tải về
6628/QĐ-UBND 25/08/2023 Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở của 323 lô đất tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 178
Tải về
6466/QĐ-UBND 22/08/2023 Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 140
Tải về
958-QĐ/HU 18/08/2023 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030
Lượt xem: 146
Tải về
6435/QĐ-UBND 18/08/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 58
Tải về
6431/QĐ-UBND 17/08/2023 Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu
Lượt xem: 68
Tải về
6430/QĐ-UBND 17/08/2023 Quyết định kiện toàn Hội đồng và Tổ tư vấn Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hải Hậu
Lượt xem: 70
Tải về
12345678910...