Lĩnh vực
Tổng số: 532
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
582/UBND-NV 01/06/2023 Công văn hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023; phát động phong trào thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
Lượt xem: 28
Tải về
501/UBND-NV 14/05/2023 Công văn về việc thực hiện thẩm quyền về xử lý kỷ luật viên chức
Lượt xem: 75
Tải về
500/UBND-NV 14/05/2023 Công văn rà soát chuyển đổi vị trí việc làm đối với công chức hành chính và viên chức năm 2023
Lượt xem: 146
Tải về
497/UBND-NV 12/05/2023 Công văn đánh giá, xếp loại viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023
Lượt xem: 70
Tải về
496/UBND-NV 12/05/2023 Công văn tiếp tục xây dựng Đề án VTVL, bản mô tả công việc, khung năng lực của VTVL công chức hành chính
Lượt xem: 76
Tải về
495/UBND-NV 12/05/2023 Công văn đăng ký định danh điện tử mức 2 và cài đặt VNeID quốc gia đối với100% cán bộ, công chức, viên chức
Lượt xem: 114
Tải về
43/TB-PNV 27/04/2023 Thông báo thời gian kiểm tra CCHC năm 2023
Lượt xem: 119
Tải về
52/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2023
Lượt xem: 132
Tải về
2140/QĐ-UBND 29/03/2023 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra CCHC huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 242
Tải về
1700/QĐ-UBND 23/03/2023 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 24/02/2022của UBND huyện Hải Hậu
Lượt xem: 256
Tải về
12345678910...