image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 588
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
77/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch chuyển đổi đơn vị công tác đối với viên chức quản lý cấp trưởng giữ chức vụ 02 nhiệm kỳ tại một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Hải Hậu năm 2024
Lượt xem: 81
Tải về
363/UBND-NV 11/04/2024 Công văn rà soát, lập danh sách viên chức đủ điều kiện dự xét thăng hạng viên chức từ hạng III lên hạng II năm 2024
Lượt xem: 59
Tải về
338/UBND-NV 05/04/2024 Công văn về một số nội dung triển khai khi tuyển dụng công chức
Lượt xem: 93
Tải về
1557/QĐ-UBND 08/03/2024 Quyết định ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức thuộc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Hải Hậu
Lượt xem: 171
Tải về
01/TB-HĐTĐKT 04/03/2024 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện Hải Hậu
Lượt xem: 99
Tải về
175/UBND-NV 28/02/2024 Công văn triển khai công tác tuyển dụng viên chức
Lượt xem: 167
Tải về
167/UBND-NV 23/02/2024 Công văn NBLTTH do lập thành tích xuất sắc năm 2023; NBLthường xuyên, nâng các loại phụ cấp từ tháng 01-06/2024
Lượt xem: 128
Tải về
166/UBND-NV 23/02/2024 Công văn vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập
Lượt xem: 145
Tải về
11/PNV-CCHC 22/02/2024 Công văn hướng dẫn chuẩn bị căn cứ chứng minh Bộ tiêu chí đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 82
Tải về
826/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua và chỉ định Trưởng Cụm, Trưởng Khối thi đua trên địa bàn huyện năm 2024
Lượt xem: 234
Tải về
12345678910...