Lĩnh vực
Tổng số: 509
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
517/QĐ-UBND 18/01/2023 Quyết định về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua và chỉ định trưởng Cụm, trưởng Khối thi đua trên địa bàn huyện năm 2023
Lượt xem: 166
Tải về
218/TB-UBND 17/01/2023 Thông báo về việc phê duyệt điểm sát hạch và tuyển dụng (tiếp nhận) cán bộ cấp xã vào làm công chức Văn phòng -thống kê (phụ trách lĩnh vực Văn phòng HĐND, UBND và công tác nội vụ) thị trấn Yên Định
Lượt xem: 111
Tải về
715/TB-UBND 30/12/2022 Thông báo kết quả điểm phỏng vấn sát hạch đối với thí sinh tiếp nhận vào làm công chức Văn phòng -thống kê (phụ trách lĩnh vực Văn phòng HĐND, UBND và công tác nội vụ) thị trấn Yên Định
Lượt xem: 80
Tải về
01/TB-HĐKTSH 19/12/2022 Thông báo tổ chức sát hạch(tuyển dụng đặc biệt)việc tiếp nhận cán bộ cấp xã vào làm công chức Văn phòng -thống kê (phụ trách lĩnh vực Văn phòng HĐND, UBND và công tác nội vụ) thị trấn Yên Định
Lượt xem: 199
Tải về
1066/UBND-NV 15/12/2022 Công văn triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai bổ sung
Lượt xem: 364
Tải về
1052/UBND-NV 14/12/2022 Công văn thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác đào tạo bồi dưỡng, công tác chính quyền địa phương năm 2022
Lượt xem: 188
Tải về
691/TB-UBND 24/11/2022 Thông báo kết quả chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 310
Tải về
174/HD-UBND 22/11/2022 Hướng dẫn triển khai ký hợp đồng làm việc đối với viên chức
Lượt xem: 306
Tải về
995/UBND-NV 21/11/2022 Công văn báo cáo thống kê cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
Lượt xem: 236
Tải về
974/UBND-NV 16/11/2022 Công văn báo cáo tình hình hoạt động của các hội trên địa bàn huyện năm 2022
Lượt xem: 192
Tải về
12345678910...