Lĩnh vực
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
20/KH-CT 09/09/2023 Công văn về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 86
Tải về
07/KH-CT 21/04/2023 Công văn về việc tiếp tục đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 06 lô đất tại khu dân cư thương mại Hải Thanh
Lượt xem: 155
Tải về
06/TB-CT 15/02/2023 Thông báo mốc thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ ĐKTG đấu giá 07 lô đất khu dân cư thương mại Hải Thanh và 04 lô đất tại Hải Hưng huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 183
Tải về
02/KH-CT 09/02/2023 Công văn tiếp tục tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 16 xã và khu dân cư Thương mại Hải Thanh
Lượt xem: 272
Tải về
33/TB-HDXT 28/12/2022 Thông báo những lô đất không đủ điều kiện đưa ra đấu giá ngày 29/12/2022 tại xã Hải Trung
Lượt xem: 224
Tải về
53/TBĐG-HDXT 06/12/2022 Thông báo về việc mời tham gia QSD 05 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Hưng huyện Hải Hậu
Lượt xem: 187
Tải về
21/TB-CT 07/12/2022 Thông báo mốc thời gian, địa điểm bán và thu nhập hồ sơ ĐKTG đấu giá 14 lô đất tại Khu dân cư thương mại Hải Thanh, 01 lô tị khu Yên Định và khu dân cư Hải Hưng huyện
Lượt xem: 262
Tải về
19/KH-CT 05/12/2022 Kế hoạch đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 22 xã và khu dân cư Thương mại Hải Thanh; khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 331
Tải về
02/KH-CT 20/01/2022 Kế hoạch tiếp tục đấu giá 17 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư thương mại Hải Thanh, huyện Hải Hậu năm 2022
Lượt xem: 407
Tải về
20/KH-CT 14/12/2021 Kế hoạch về việc tiếp tục đấu giá QSDĐ 11 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại KDC TT xã Hải Lý, huyện Hải Hậu năm 2021
Lượt xem: 462
Tải về
12