image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
40/KH-CT 01/12/2023 Kế hoạch đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 11 xã (theo Kế hoạch SDĐ năm 2022) và 13 xã thị trấn (theo Kế hoạch SDĐ năm 2023) thuộc huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 122
Tải về
32/KH-CT 01/11/2023 Kế hoạch đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 03 xã (xã Hải Phương, xã Hải Sơn, xã Hải Lý) và 15 xã (đấu giá lần 2) thuộc huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 177
Tải về
20/KH-CT 09/09/2023 Công văn về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lượt xem: 184
Tải về
07/KH-CT 21/04/2023 Công văn về việc tiếp tục đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở của 06 lô đất tại khu dân cư thương mại Hải Thanh
Lượt xem: 209
Tải về
06/TB-CT 15/02/2023 Thông báo mốc thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ ĐKTG đấu giá 07 lô đất khu dân cư thương mại Hải Thanh và 04 lô đất tại Hải Hưng huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 285
Tải về
02/KH-CT 09/02/2023 Công văn tiếp tục tổ chức đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 16 xã và khu dân cư Thương mại Hải Thanh
Lượt xem: 333
Tải về
33/TB-HDXT 28/12/2022 Thông báo những lô đất không đủ điều kiện đưa ra đấu giá ngày 29/12/2022 tại xã Hải Trung
Lượt xem: 313
Tải về
53/TBĐG-HDXT 06/12/2022 Thông báo về việc mời tham gia QSD 05 lô đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hải Hưng huyện Hải Hậu
Lượt xem: 245
Tải về
21/TB-CT 07/12/2022 Thông báo mốc thời gian, địa điểm bán và thu nhập hồ sơ ĐKTG đấu giá 14 lô đất tại Khu dân cư thương mại Hải Thanh, 01 lô tị khu Yên Định và khu dân cư Hải Hưng huyện
Lượt xem: 339
Tải về
19/KH-CT 05/12/2022 Kế hoạch đấu giá QSDĐ cho nhân dân làm nhà ở tại 22 xã và khu dân cư Thương mại Hải Thanh; khu đô thị Yên Định và khu dân cư Hải Hưng thuộc huyện Hải Hậu
Lượt xem: 506
Tải về
12