Lĩnh vực
Tổng số: 44
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Biểu đính kèm (Số 102/HD-UBND) 13/12/2019 V/v Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Lượt xem: 652
Tải về
Biểu đính kèm (Số 102/HD-UBND) 13/12/2019 V/v Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Lượt xem: 575
Tải về
Biểu đính kèm (Số 102/HD-UBND) 13/12/2019 V/v Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Lượt xem: 527
Tải về
Biểu đính kèm (Số 102/HD-UBND) 13/12/2019 V/v Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Lượt xem: 480
Tải về
Biểu đính kèm (Số 102/HD-UBND) 13/12/2019 V/v Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Lượt xem: 543
Tải về
Biểu mẫu đính kèm (Số 102/HD-UBND) 13/12/2019 V/v Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Lượt xem: 504
Tải về
BIỂU MẪU 25/07/2019 V/v Báo cáo hiện trạng trưởng công an, tư pháp-hộ tịch làm công tác phó trưởng công an xã, thị trấn
Lượt xem: 757
Tải về
Đề cương (Kèm 05-KH-BDVHU) 09/05/2019 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2019)
Lượt xem: 605
Tải về
Biểu mẫu 10/05/2019 Biểu mẫu kèm theo công văn số 21/TP
Lượt xem: 700
Tải về
Biểu mẫu 09/04/2019 Phiếu bổ sung Lý Lịch hàng năm (Kèm theo công văn số 117/UBND-NV ngày 08/4/2019)
Lượt xem: 873
Tải về
12345