image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 24
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
111/KBHH-TB 13/06/2023 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước
Lượt xem: 137
Tải về
01/TB-KB 27/12/2022 Thông báo công tác khóa sổ quyết toán NSNN năm 2022
Lượt xem: 187
Tải về
109/CV-KBNN 26/09/2022 Công văn về việc thực hiện công văn số 2888/KBNN-KTNN ngày 21/6/2022 của KBNN
Lượt xem: 868
Tải về
38/KBHH-TB 24/05/2022 Công văn thu phạt vào ngân sách nhà nước
Lượt xem: 245
Tải về
09/CV-KBHH 28/02/2022 Công văn về yêu cầu các đơn vị khi có nhu cầu lĩnh tiền, nộp tiền mặt, các đợn vị , cá nhân có nhu cầu nộp thuế, nộp phạt vào thu Ngân sách nhà nước thì nộp tại Ngân hàng
Lượt xem: 232
Tải về
01/TB-KBNN 23/12/2021 Kho bạc Nhà nước Thông báo công tác khóa sổ quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021
Lượt xem: 469
Tải về
1113/KBNĐ-KSC 22/11/2021 Công văn triển khai thực hiện Chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước và giao dịch Dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 278
Tải về
86/KBHH-TB 09/11/2021 Thông báo tạm ngừng hoạt động DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy trình liên thông
Lượt xem: 413
Tải về
69/CV-KBNN 06/09/2021 Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 468
Tải về
64/CV-KBHH 01/09/2021 Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 559
Tải về
123