Lĩnh vực
Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/TB-KB 27/12/2022 Thông báo công tác khóa sổ quyết toán NSNN năm 2022
Lượt xem: 107
Tải về
109/CV-KBNN 26/09/2022 Công văn về việc thực hiện công văn số 2888/KBNN-KTNN ngày 21/6/2022 của KBNN
Lượt xem: 212
Tải về
38/KBHH-TB 24/05/2022 Công văn thu phạt vào ngân sách nhà nước
Lượt xem: 146
Tải về
09/CV-KBHH 28/02/2022 Công văn về yêu cầu các đơn vị khi có nhu cầu lĩnh tiền, nộp tiền mặt, các đợn vị , cá nhân có nhu cầu nộp thuế, nộp phạt vào thu Ngân sách nhà nước thì nộp tại Ngân hàng
Lượt xem: 147
Tải về
01/TB-KBNN 23/12/2021 Kho bạc Nhà nước Thông báo công tác khóa sổ quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2021
Lượt xem: 309
Tải về
1113/KBNĐ-KSC 22/11/2021 Công văn triển khai thực hiện Chương trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước và giao dịch Dịch vụ công trực tuyến
Lượt xem: 190
Tải về
86/KBHH-TB 09/11/2021 Thông báo tạm ngừng hoạt động DVCTT để phục vụ chuyển đổi hạ tầng và triển khai Quy trình liên thông
Lượt xem: 267
Tải về
69/CV-KBNN 06/09/2021 Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Lượt xem: 387
Tải về
64/CV-KBHH 01/09/2021 Công văn thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Lượt xem: 499
Tải về
96/TB-KBNĐ 01/02/2021 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Kho bạc Nhà nước nam Định
Lượt xem: 348
Tải về
123