image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 1196
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
305/TB-UBND 29/02/2024 Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án Xây dựng đường trục trung tâm huyện
Lượt xem: 61
Tải về
269/TB-UBND 22/02/2024 Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án Xây dựng khu tái định cư và khu dân cư tập trung
Lượt xem: 64
Tải về
264/TB-UBND 20/02/2024 Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án: Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 -Phố Nối, Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định 1 -Thanh Hóa
Lượt xem: 86
Tải về
263/TB-UBND 19/02/2024 Thông báo định hướng đề xuất, đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2025
Lượt xem: 50
Tải về
262/TB-UBND 07/02/2024 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội tháng 1,triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2024
Lượt xem: 103
Tải về
04/TB-HĐND 05/02/2024 Thông báo kết quả kỳ họp thứ Mười lăm (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 17
Tải về
131/TB-UBND 31/01/2024 Thông báo kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định1 - Phố Nối
Lượt xem: 78
Tải về
663-TB/HU 01/02/2024 Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký đồng chí Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hải Hậu
Lượt xem: 161
Tải về
77/TB-UBND 31/01/2024 Thông báo về việc công bố, công khai thay đổi quy mô, địa điểm, số lượng công trình, dự án đất năng lượng trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hải Hậu
Lượt xem: 59
Tải về
03/TB-HĐND 26/01/2024 Thông báo dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 115
Tải về
12345678910...