Lĩnh vực
Tổng số: 364
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
366/KH-BTSQS 21/03/2023 Kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2023
Lượt xem: 32
Tải về
357/KH-BCĐ 20/03/2023 Kế hoạch thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-Ttg và Quyết định số 49/2015/TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 103
Tải về
360/KH-BCH 21/03/2023 Kế hoạch rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý I năm 2023
Lượt xem: 39
Tải về
194/KH-BCH 16/02/2023 Kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 42
Tải về
295/BCH-TM 06/03/2023 Công văn làm công tác chuẩn bị đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị; phúc tra lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và nguồn sẵn sàng nhập ngũ
Lượt xem: 110
Tải về
294/BCH-TM 06/03/2023 Công văn làm công tác chuẩn bị đăng ký tuổi 17, phúc tra 3 lực lượng và huấn luyện dân quân giai đoạn 1 của xã, thị trấn
Lượt xem: 90
Tải về
1252/QĐ-UBND 01/03/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban Tuyển sinh Quân sự huyện
Lượt xem: 61
Tải về
218/KH-BCH 22/02/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi cán bộ giảng dậy chính trị trong lực lượng vũ trang huyện năm 2023
Lượt xem: 152
Tải về
111/KH-TSQS 03/02/2023 Kế hoạch công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyên sinh quân sự vào các học viện, trường trong Quân đội năm 2023
Lượt xem: 64
Tải về
185/KH-HĐNVQS 15/02/2023 Kế hoạch tổng kết, rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023
Lượt xem: 90
Tải về
12345678910...