Lĩnh vực
Tổng số: 913
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
421-CV/BTCHU 01/06/2023 Công văn đăng ký nhu cầu bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính
Lượt xem: 48
Tải về
250-CV/BTGHU 01/06/2023 Công văn về việc tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023
Lượt xem: 14
Tải về
420-CV/BTCHU 01/06/2023 Công văn thực hiện nghiệp vụ tổ chức Đảng và Đảng viên
Lượt xem: 45
Tải về
287-BC/HU 31/05/2023 Báo cáo tháng 5, nhiệm vụ chủ yếu tháng 6 năm 2023
Lượt xem: 47
Tải về
61-BS/HU 31/05/2023 Bản sao Kết luận 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Lượt xem: 41
Tải về
60-BS/HU 31/05/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 66
Tải về
17-TB/VPHU 30/05/2023 Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6/2023 của đồng chí Bí thư Huyện ủy
Lượt xem: 26
Tải về
82-HD/BTGHU 29/05/2023 Hướng dẫn tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lượt xem: 50
Tải về
249-CV/BTGHU 26/05/2023 Công văn định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm trong tháng 6/2023
Lượt xem: 67
Tải về
284-BC/HU 23/05/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"
Lượt xem: 48
Tải về
12345678910...