image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 86
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/QĐ-BCĐ 29/01/2022 Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 290
Tải về
58/QĐ-BCĐ 27/01/2022 Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 216
Tải về
57/QĐ-BCĐ 25/01/2022 Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Trung huyện Hải Hậu
Lượt xem: 268
Tải về
55/QĐ-BCD 22/01/2022 Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Thanh huyện Hải Hậu
Lượt xem: 262
Tải về
52/QĐ-BCĐ 19/01/2022 Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Trung, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 240
Tải về
51/QĐ-BCĐ 19/01/2022 Quyết định về việc thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 300
Tải về
53/QĐ-BCĐ 19/01/2022 Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 223
Tải về
50/QĐ-BCĐ 19/01/2022 Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 217
Tải về
49/QĐ-BCĐ 17/01/2022 Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 224
Tải về
48/QĐ-BCĐ 17/01/2022 Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19 đối với khu dân cư thuộc xã Hải Minh, huyện Hải Hậu
Lượt xem: 238
Tải về
123456789