image banner
Lĩnh vực
Tổng số: 361
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1252/QĐ-UBND 04/03/2024 Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Phát triển du lịch huyện Hải Hậu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”
Lượt xem: 20
Tải về
110/UBND-VHTT 31/01/2024 Công văn tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2024
Lượt xem: 23
Tải về
825/QĐ-UBND 31/01/2024 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hải Hậu
Lượt xem: 44
Tải về
85/UBND-VHTT 23/01/2024 Công văn tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn huyện Hải Hậu
Lượt xem: 64
Tải về
24/BC-UBND 17/01/2024 Báo cáo tổng kết công tác Văn hóa -Thông tin và Phát thanh -Truyền thanh năm 2023; Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024
Lượt xem: 47
Tải về
11/KH-UBND 15/01/2024 Kế hoạch chuyển đổi số huyện Hải Hậu năm 2024
Lượt xem: 75
Tải về
09/HD-UBND 10/01/2024 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024); mừng Xuân Giáp Thìn (năm 2024)
Lượt xem: 93
Tải về
02/KH-UBND 05/01/2024 Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024
Lượt xem: 79
Tải về
1334/UBND-VHTT 06/12/2023 Công văn đôn đốc ban hành hướng dẫn các thị trấn thực hiện căn cứ chứng minh Bộ tiêu chí đô thị văn minh giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 86
Tải về
8222/QĐ-UBND 27/11/2023 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện Hải Hậu
Lượt xem: 87
Tải về
12345678910...