Lĩnh vực
Tổng số: 346
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
963/UBND-VHTT 15/09/2023 Công văn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống đuối nước
Lượt xem: 60
Tải về
321/BC-UBND 08/09/2023 Báo cáo kỷ niệm 135 năm thành lập huyện Hải Hậu (1888 -2023) và Ngày hội Văn hoá -Thể thao truyền thống năm 2023
Lượt xem: 73
Tải về
01/TB-TTVH 25/08/2023 Thông báo Chương trình Hội diễn Văn nghệ quần chúng huyện Hải Hậu năm 2023
Lượt xem: 60
Tải về
01/TB-BTC 22/08/2023 Thông báo thời gian, nội dung, địa điểm các hoạt động Ngày hội VH-TT truyền thống kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Chào mừng Kỷ niệm 135 năm thành lập huyện
Lượt xem: 121
Tải về
99/KH-UBND 08/08/2023 Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin năm 2023 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 89
Tải về
05/BTC-ĐLTĐ 04/08/2023 Điều lệ thi đấu các môn thể thao trong Ngày hội Văn hóa -TT truyền thống Kỷ niệm 78 năm CMT8 và Quốc khánh 02/9; Chào mừng Kỷ niệm 135 năm thành lập huyện Hải Hậu
Lượt xem: 126
Tải về
6162/QĐ-UBND 27/07/2023 Quyết định Về việc Kiện toàn Ban Tổ chức và các Tiểu ban tổ chức Kỷ niệm 135 năm thành lập huyện; Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống Kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
Lượt xem: 194
Tải về
98/HD-TBTCKN&TTKT 26/07/2023 Hướng dẫn trang trí, cổ động trực quan Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Chào mừng Kỷ niệm135 năm Ngày thành lập huyện Hải Hậu (27/12/1888 -27/12/2023)
Lượt xem: 102
Tải về
5952/QĐ-UBND 20/07/2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Hải Hậu
Lượt xem: 151
Tải về
93/KH-UBND 12/07/2023 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hoá -Thể thao truyền thống Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập huyện
Lượt xem: 332
Tải về
12345678910...