Lĩnh vực
Tổng số: 81
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/CT-UBND 02/11/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thuế, phí, lệ phí 02 tháng cuối năm 2022 và Quý I năm 2023
Lượt xem: 66
Tải về
04/CT-UBND 28/09/2022 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân và Công an nhân dân năm 2023
Lượt xem: 73
Tải về
07-CT/HU 20/09/2022 Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022
Lượt xem: 134
Tải về
03/CT-UBND 26/04/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Lượt xem: 119
Tải về
34-BS/HU 21/04/2022 Sao lục Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Lượt xem: 87
Tải về
05-CT/HU 22/02/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Lượt xem: 161
Tải về
01/CT-UBND 18/01/2022 Chỉ thị về thực hiện nhiệm Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022
Lượt xem: 171
Tải về
04-CT/HU 27/12/2021 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Tết năm 2022
Lượt xem: 251
Tải về
07/CT-UBND 20/12/2021 Chỉ thị về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
Lượt xem: 198
Tải về
06/CT-UBND 29/11/2021 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thuế, phí, lệ phí tháng 12 năm 2021 và Quý I năm 2022
Lượt xem: 178
Tải về
123456789