Lĩnh vực
Tổng số: 84
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/CT-UBND 06/01/2023 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Lượt xem: 115
Tải về
08-CT/HU 12/12/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.
Lượt xem: 148
Tải về
06/CT-UBND 12/12/2022 Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch trên địa bàn huyện
Lượt xem: 142
Tải về
05/CT-UBND 02/11/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thuế, phí, lệ phí 02 tháng cuối năm 2022 và Quý I năm 2023
Lượt xem: 103
Tải về
04/CT-UBND 28/09/2022 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân và Công an nhân dân năm 2023
Lượt xem: 110
Tải về
07-CT/HU 20/09/2022 Chỉ thị về việc tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022
Lượt xem: 167
Tải về
03/CT-UBND 26/04/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022
Lượt xem: 153
Tải về
34-BS/HU 21/04/2022 Sao lục Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
Lượt xem: 117
Tải về
05-CT/HU 22/02/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
Lượt xem: 194
Tải về
01/CT-UBND 18/01/2022 Chỉ thị về thực hiện nhiệm Quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022
Lượt xem: 206
Tải về
123456789