Lĩnh vực
Tổng số: 89
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
06/CT-UBND 30/06/2023 Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Hải Hậu giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
Lượt xem: 93
Tải về
62-CT/HU 31/05/2023 Bản sao Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029.
Lượt xem: 81
Tải về
60-BS/HU 31/05/2023 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị
Lượt xem: 118
Tải về
05/CT-UBND 29/05/2023 Chỉ thị về đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia năm 2023 và những năm tiếp theo
Lượt xem: 134
Tải về
04/CT-UBND 19/04/2023 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023
Lượt xem: 72
Tải về
02/CT-UBND 06/01/2023 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023
Lượt xem: 172
Tải về
08-CT/HU 12/12/2022 Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.
Lượt xem: 201
Tải về
06/CT-UBND 12/12/2022 Chỉ thị về việc chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch trên địa bàn huyện
Lượt xem: 195
Tải về
05/CT-UBND 02/11/2022 Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý thuế, phí, lệ phí 02 tháng cuối năm 2022 và Quý I năm 2023
Lượt xem: 155
Tải về
04/CT-UBND 28/09/2022 Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân và Công an nhân dân năm 2023
Lượt xem: 183
Tải về
123456789