image banner
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
232kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiệnMức độ
1 Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
3 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
4 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
5 Thủ tục Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
6 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
7 Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
8 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
9 Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
10 Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
11 Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
12 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
13 Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
14 Thủ tục Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
15 Thủ tục Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
16 Thủ tục Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
17 Thủ tục Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
18 Thủ tục Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ: Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
19 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ. Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
20 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Xây dựng, các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầngUBND huyện Hải HậuToàn trình
12345678910...

image advertisement

anh tin bai

image advertisement

anh tin baiimage advertisement

image advertisement

 anh tin bai

image advertisement
image advertisement 

image advertisement

image advertisement
image advertisement

 image advertisement

anh tin bai

 image advertisement

image advertisement

 
image advertisement